Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót!

 
Az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójaként engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam.
Gáspár Istvánnak hívnak, Budapesten születtem, ott is tanultam és érettségiztem. 1987-ben az Egri Hittudományi Főiskolára iratkoztam be. 1993-ban szenteltek pappá a Váci Székesegyházban.
Vácott négy évig voltam káplán, majd Szurdokpüspöki, Jobbágyi és Tar plébánosaként szolgáltam. Máriabesnyőre 2002-ben kerültem a Nagyboldogasszony Bazilikába plébánosként, valamint a Máter Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatójaként.
2009-től két évet a Magyar Misszió plébánosaként Párizsban töltöttem, ahol közben Faculté Notre Dame egyetemen dogmatikai tanulmányokat folytattam.
2011 augusztusától nagymarosi plébános, majd október 1-től az Országos Lelkipásztori Intézet irányítását is rám bízták.   
A Lelkipásztori Intézet igazgatójaként szeretnék azokra az alapokra építeni, amit elődeim leraktak. Az elmúlt húsz év alatt az Intézet sokat tett az Országos Lelkipásztori – Teológiai Napok szervezésében, a magyarországi mozgalmak összefogása területén, a különböző képzések és rendezvények lebonyolításában és a teremtés védelemben.  
Vannak és lesznek továbbra is olyan programok, amelyek szervezésében az Intézet konkrét feladatot lát el. Ilyen továbbra is a Lelkipásztori Napok, az Országos Katekumen Konferencia, vagy az éppen soron következő nemzetközi és/vagy országos ifjúsági találkozó.
Továbbra is fontosnak tartom a kapcsolattartást, a szomszéd országok lelkipásztori intézetének munkatársaival, a magyarországi mozgalmakkal és a Püspöki Konferencia többi országos bizottságaival.
Az Intézet elsődleges feladata az információ áramlás segítése az egyházmegyék között. Ahol valami jól sikerült tudjunk róla! Rendszeres találkozásra szeretném hívni ezért többek között az egyházmegyei pasztorális referenseket.
Lényegesnek tartom a keresztény közéleti szereplők megszólítását lelkigyakorlatok, képzések formájában.
Fontos kihívás számunkra, hogy együtt keressük mi az Egyház mondanivalója az egész magyar társadalom számára? Milyen hangsúlyok legyenek? A remény üzenetét hogyan tudjuk átadni, mely nemcsak a hívőknek való üzenet! A mai magyar gondolkozás mélyrétegeinek megszólítása: normák és értékek visszaadása, szolidaritás, az élet civilizációja, olyan jelszavak és kérdések ezek, melyekre választ kell keresnünk.
Félévente szeretnénk kiadni az OLI hírlevelét, továbbá olyan füzeteket, melyek segítséget nyújtanak a lelkipásztorkodásban
Lehetőséget szeretnénk felkínálni plébániák számára, képzés és kézbe adható anyagok formájában, mely segítség lehet az új evangelizációban.
Úgynevezett „meghívó” egyház képét szeretném sugallni az Intézettel kapcsolatba kerülők felé, a lélektől lélekig való kapcsolattartást, mely Isten szeretetének mélyebb és intenzívebb megtapasztalását szolgálja.
Útkeresésében vagyunk, s ebben az útkeresésében az Ön segítségére is számítunk. Örömmel vesszük ezért ötleteit, kérdésfelvetéseit, mely segítség lehet, az egész magyar egyház számára.
A közös együtt munkálkodás reményében:

                        Gáspár István
                            igazgató