Kiadványaink


Megjelent az OLI legújabb kiadványa 130 ötlet -nem csak- a hit évéhez címmel, mellyel a Szentatya szándékához szeretnénk csatlakozni, ötleteket adva egyéneknek, családoknak, közösségeknek, plébániáknak a hit évéhez, hogy egyre mélyebben élhessék és adhassák át a hit évének ajándékát és lehetőségeit.A hit évéhez kapcsolódóan szentképet is kiadott az OLI.Megjelent a 2012 januárjában megrendezett Egri Lelkipásztori-Teológiai Napok előadásaiból készült kiadvány.

-    Szeretnénk lehetőséget felkínálni plébániák számára képzések és kézbe adható anyagok formájában, mely segítség lehet az új evangelizációban.

-    Félévente OLI hírlevél és füzetek megjelenését tervezzük, melyek segítséget nyújtanának a lelkipásztorkodás következő területein:
o    A különböző lelkiségi mozgalmak plébániai életet segítő jelenléte, pl. Szentlélek szeminárium, MÉCS jegyes kurzusok, a Hit és Fény közösség sérültek számára, az Antióchia közösség fiataloknak, a Cursilló hívek széles rétegeinek, az Alpha kurzus a távolabb levőknek vagy éppen a Szent András Evangelizációs Iskola.
o    Hogyan indítsunk kismama klubbot?
o    Hogyan indítsunk férfi csoportot és felnőtt asszisztenciát?
o    Hogyan szervezzünk nyári családtábort (miért jobb, mint a hittanos tábor)?
o    Ötletek az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó programok szervezéséhez, lebonyolításához, pl. Veni Sancte: tankönyv megáldás; a Szentírás vasárnap ünnepélyesebbé tétele; ministráns avatás; adventi koszorú készítés a plébániai közösségben; ötletek a jubiláló házasok meghívásához Szentcsalád ünnepén; mitől lesz vonzó a roráte a gyerekek számára; majális; farsang; anyák napja; húsvéti tojásvadászat; családtábor; a hittanosok szüleinek megszólítása; ötletek a családlátogatáshoz, házszenteléshez, a szentségimádás népszerűsítéséhez…

Nr. Kiadvány Ár (Ft)
1 Családpasztoráció a plébánián sorozat:
Imádság és ünneplés a családban
(Segédlet plébániai családfelelősök és minden család számára)
100
2 Családpasztoráció a plébánián sorozat:
Útmutató plébániai családfelelősök számára
100
3 Családpasztoráció a plébánián sorozat:
A katolikus családok jubileumi evangelizációja a harmadik évezred küszöbén
100
4 Tomka Miklós: Magyar katolicizmus (1991) 200
5 Lelkipásztori Napok 1999
Az Atya életünkben, plébániánkon
200
6 Keresztények beszélgetnek sorozat:
Miatyánk
300
7 Keresztények beszélgetnek sorozat:
A munka
300
8 Keresztények beszélgetnek sorozat:
Familiaris consortio
400
9 Keresztény hivatásunk - a keresztség
(felnőtt katekumenátus egy éves anyaga)
750
10 Katolikus világiak a magyar közéletben (2000) 900
11 Helmut Renöckl - Blanckenstein Miklós:
Az új vallásosság - elkápráztat és megzavar (FEECA Európa Kongresszus 1998)
500
12 Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből (1996) 250
13 Miatyánk, apostoli hitvallás (szórólap) 50
14 Testvérünk, Sára 200
15 Lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Egyházban 2006 700