CHEMIN NEUF KÖZÖSSÉG

A Chemin Neuf Közösség egy imacsoportból született 1973-ban a franciaországi Lyonban. Ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amelyben házaspárok, családok, cölibátusban élő férfiak és nők, papok a közösségi életet választották, az Egyház és az Evangélium szolgálatában. A Chemin Neuf Közösség Loyolai Szent Ignác lelkiségéből és a Franciaországban 40 éve jelen lévő Karizmatikus Megújulás tapasztalatából egyaránt táplálkozik. 1984 óta a Közösséget Lyon érseke a Krisztushívők Hivatalos Társulása rangjára emelte. A Chemin Neuf Közösségnek mára már több mint 2000 tagja van Európa, Afrika, Amerika és a Közel-Kelet mintegy 30 országában. A Chemin Neuf Testvériség (a Chemin Neuf Közösséghez közel álló testvériségi kör) mintegy 9000 embert gyűjt egybe a világon.


A Közösség tagjainak nagy része foglalkozását megőrizve dolgozik a világban, mások teljesen az Egyház szolgálatában állnak. A Közösség saját munkájából és adományokból él, tagjai életközösségben (ugyanazon házban lakók) vagy kerületi közösségben (azonos városban lakók) élnek, s a hét folyamán több alkalommal találkoznak közös imádságra, az Eucharisztia megünneplésére. A tagok mindannyian 7–12 fős kis csoportokban, úgynevezett fraternitékben találkoznak megosztásra vagy közös étkezésre.

Az egység szenvedélye

A Közösség lelkiségét kezdettől fogva meghatározta a különböző felekezetű keresztény testvérek találkozása, és hű akar maradni az imához, melyet Jézus halála előtt mondott: „Hogy mindnyájan egy legyenek, ahogyan Te Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”

A Közösség katolikus, ortodox, anglikán, református és evangélikus egyházhoz tartozó tagjai együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak: anélkül, hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal való egységről. Az egység szenvedélye így magában foglalja az emberek és az Egyház egységét, az egységet férfiak és nők, házaspárok, családok és szerzetesek között. Egység a különböző népek és etnikumok között, megosztás szegények és gazdagok között.
    Az egység útja hosszú, s a találkozások, útkereszteződések veszélyesek is lehetnek, azonban tapasztalatból tudjuk, hogy ez az út egy kiteljesedett élet hordozója lehet.

Missziók az Egyház és a világ szolgálatában

„A Közösség célja nem önmagában van, közös örömünk, hogy testvérek vagyunk
           Krisztusban, ami nem jelent mást, mint azt a közös vágyunkat, hogy elvigyük
                    az emberekhez a feltámadás jó hírét.” (A Közösség Konstitúciójából)

Alapítása óta a Közösség egyik alapvető missziója a keresztények képzése, hogy így támogassa őket az Egyházban és a társadalomban vállalt felelősségeik hordozásában. Több lelkigyakorlatos házat és képzési központot bíztak a Közösségre Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban, Magyarországon, Lengyelországban, a Csehországban, Kongóban, Elefántcsontparton, Martiniqueon. A töltekezésnek és a csendnek ezeken a kivételezett helyein egész évben mindenféle korosztályból érkező csoportok követik egymást egy hétvégére, egy hétre, egyhónapos lelkigyakorlatra, bibliai előadásokra, hittani képzésre. Ezek Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai szerint zajlanak.
       
A Chemin Neuf Közösség 1980 óta több mint 40 országban szervez Kána heteket házaspárok és családok részére. Ezek a hetek leggyakrabban az egyházmegyék családpasztorációs programjaiba illeszkednek. Magyarországon is immár tíz éve minden nyáron szervezünk házaspárok számára Kána hetet.

A Kána hetekből született a Kána Testvériség a házaspárok és a családok evangelizációjáért. A Kána heteken a házaspár elgondolkodhat a házasság lényegéről, időt szánva az egymással és a Teremtőnkkel való találkozásra, aki az embert „férfinak és nőnek teremtette”, és szüntelenül újjáteremti a megbocsátásban és az örömben. A Kána hetek alatt újra megélhetjük az Istenre való ráhagyatkozás kegyelmét, melyben ő a mindennapok vizét menyegzői borrá változtatja.

                        „Alakuljatok át értelmetek megújulásával, hogy felismerjétek,
                              mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.”

A 18–30 éves fiatalok számára a Közösség minden évben bibliai és teológiai képzést szervez Franciaországban, ahol a Közösség tagjaival együtt élve tapasztalatot szerezhetnek a közösségi életről is. Franciaország-szerte több nagyvárosban egyetemi kollégiumot működtetünk. A tanulmányokat előtérbe helyezve ezek a kollégiumok lelki és bibliai képzést is nyújtanak az év folyamán.

Azoknak, akik szeretnének megtanulni franciául, angolul vagy németül, ugyanakkor szeretnék felfedezni a közösségi életet, háromhónapos nyelviskolát ajánlunk. Együtt építeni az egységet és a szeretet civilizációját – ez azt is jelenti, hogy megtanuljuk a másik nyelvét.

Magyarországon is rendszeresen szervezünk találkozókat, hétvégéket, csendes lelkigyakorlatot ennek a korosztálynak. Budapesten és több vidéki városban pedig Net for God csoportok működnek. Ez az imaháló azért jött létre 2000-ben több mint ötven országban, hogy lehetőséget nyújtsunk azoknak a fiataloknak – de mára már minden korosztálynak –, akik szeretnének „a mélyre evezni” Krisztus követésében, a szeretet és a béke társadalmát építeni, ugyanakkor rendszeres bibliai képzésben részt venni.

 

Magyarországi elérhetőségeink:

Országfelelősök: Győri Kata
Tel.: Web Bug from resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png30/922-2122
E-mail: magyarorszag@chemin-neuf.org
Honlap: www.chemin-neuf.hu

Kána misszió felősei: Sóskuti-Varga Gergely és Luce
E-mail: kana.magyarorszag@chemin-neuf.org

Budapest- Zugliget felelős: Győri Kata
Tel.: Web Bug from resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png30/922-2122
E-mail: zugliget@chemin-neuf.org

Bodrogolaszi
Csomor Judit és Ottó Tel.: Web Bug from resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png20/828-9573;
E-mail: bodrogolaszi@chemin-neuf.org
Cím: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1.
Tel.: Web Bug from resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png20/828-9570 (Csomor Ottó)

Ifjúsági Misszió:
18-30 éveseknek a felelőse:Nolwenn MASSON 
E-mail:  ifjusagi.misszio@chemin-neuf.org