CSALÁDOK JÉZUSBAN KÖZÖSSÉG

A Familien mit Christus katolikus közösség 1985-ben alakult Németországban, és azóta kínál rendszeresen programokat keresztény házaspároknak és családoknak, egyetlen estétől a hétvégi lelkigyakorlatokon keresztül egészen a kéthetes családos kurzusokig.

1989 óta lelkigyakorlatos házat tartanak fenn egy bajor zarándokhelyen, Heiligenbrunnban. Itt a ma is működő forrás vizétől 1662-ben meggyógyult egy beszélni nem tudó fiú. A házasságban ma is fontos, hogy megnyíljunk és megtanuljunk beszélni...

A regensburgi püspök által is elfogadott közösség célja a Jézusban való öröm és elkötelezett élet megélése és fejlesztése a családban.

Mi, 1998 húsvétján egészen különleges módon, meggyőződésünk szerint a Lélek vezetésén keresztül kerültünk kapcsolatba a Közösséggel. Hosszas mérlegelés és imádkozás után döntöttünk úgy, hogy 1999 januárjában csatlakozunk a Közösséghez, és egyben – a vezetőkkel egyetértésben – lehetőséget adunk egy magyarországi testvérközösség megalakulására.

A Családok Jézusban Közösség magyar szimbólumának a Springer Orsolya által rajzolt, két egymással összekapaszkodó, a Lélek templomában élő fát választottuk, a házasság jelképeként. A fák törzse két imádságra kulcsolt kézre emlékeztet, a galamb pedig a házasságot egyben tartó és szüntelenül megújító Szentlelket jelképezi.

A Közösség feladatai között jegyesoktatás, házasságra való felkészítés, valamint házas, családos és jegyes lelkigyakorlatok, hétvégék szervezése és vezetése szerepel. A Közösség tagjai ezen kívül igyekeznek a lakóhelyük szerinti egyházközségben részt venni a házasok, családok programjainak szervezésében.    Székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 1.
    Vezetők: Dr. Gorove László diakónus és Gorove Kriszta
    Létszám: 70 házaspár
    Elérhetőségek:
    Tel.: 1/316-9275
    E-mail: jegyesoktatas@par-beszed.hu
                  lelkigyakorlat@par-beszed.hu
                  csaladokjezusban@par-beszed.hu
    Honlap: www.par-beszed.hu