EGYÜTT NAGYASSZONYUNK DICSŐSÉGÉRE

/E.N.D./ házasközösségek

Ez a mozgalom a 1930-as évek végén Franciaországban indult el, az E.N.D. Katolikus Házastársi Mozgalom – nevet viseli. Egyszerűen néhány baráti házaspárnak abból a felismeréséből született, hogy házasságban élni nem könnyű dolog, keresztény házasságban pedig különösen nehéz, hiszen – amilyen nagy a kegyelmi ajándék, amelyet házasságunk szentségében kaptunk, olyan nagy a missziónk is: jelként állni a világban, kettőnk szerelme, szeretete által megmutatni, átragyogtatni valamit Isten szeretetéből. Ez bizony néha úgy tűnik, nagyon messze van a hétköznapok valóságától. Ezért ez a néhány házaspár úgy gondolta, ha megosztják nehézségeiket, kérdéseiket, gondjaikat, örömeiket, ha közösen elmélkednek a házasságról, közösséget alkotnak, ahol megtapasztalhatják az igazi felebaráti szeretetet, egymás segítését, könnyebben haladhatnak az életszentség útján – hiszen erre vagyunk hivatva mindnyájan. Így születtek az END-közösségek, csoportok, melyeket Mária oltalma alá helyeztek. A mozgalom gyorsan terjedni kezdett, először Európában, majd az egész világon. Ma 64 402 házaspár és 8 509 lelki kísérő vesz részt benne 12 699 csoportban, 85 országban. Magyarországon, illetve Erdélyben 19 magyar nyelvű csoport működik, Déván, Dunaharasztin, Debrecenben, Gyömrőn, Vácon és Kosdon.

Hogyan is néz ki konkrétan egy END-csoport? 4-6 házaspár és egy kísérő pap havonta találkozik, minden alkalommal más otthonában. A közösen elköltött vacsora után megosztják életük fontos eseményeit, együtt imádkoznak – erre nagy súlyt fektet a mozgalom –, majd egy olyan témában cserélnek gondolatot, amely valahogyan mindig a házassághoz kapcsolódik – lehet ez a bizalom, kommunikáció, konfliktuskezelés, megbocsátás, gyermeknevelés, közelség-távolság a házasságban, a tágabb családhoz fűződő viszony, fogyasztói társadalom és evangéliumi szegénység, a család zártsága – nyitottsága, hűség stb. Ezeknek a témáknak a keretében nemcsak konkrét ötleteket cserélhetünk egymással, de valahogyan magasabb, spirituálisabb szintre is tudjuk emelni hétköznapi életünk gondjait.
A mozgalomnak van egy sajátos kidolgozott pedagógiája is, egy eszköztára, amelynek segítségével a megbeszélt szép elméleteket – erőfeszítések árán bár, de át tudjuk ültetni az életünkbe. Ezek az erőfeszítések, sarkalatos pontok, amelyeket a mozgalom kiemel a következők: napi imádság, Szentírás-olvasás, közös házastársi illetve családi ima, éves lelkigyakorlat, az  „életszabály” (ez egyfajta „regula”, apró, konkrét törekvések összessége, melyekkel naponta nyirbáljuk egoizmusunkat és igyekszünk házastársunk kedvében járni), illetve havonta egy alkalommal egy mélyebb, komolyabb beszélgetés a házastársunkkal.
Fontos törekvés még az is, hogy ezek a csoportok valódi kis keresztény közösségekként kívánnak működni (és nemcsak intellektuális közösségekként), ahol a házaspárok lehetőség szerint segítik egymást. Mindez persze egy nagyon magas, távoli ideálnak is tűnhet. Sokan talán úgy gondolják, ez nem nekik való. De ez nem egy egy-két év alatt megvalósítható program, hanem életprogram, melynek részleteit – Lisieux-i Kis Szent Teréz szellemében – a mindennapok apró-cseprő mozzanataiban, sokszor az egészen kicsiny dolgokban éljük. Nem tökéletes házaspárok mozgalma, hanem olyanoké, akik komolyan akarják venni házasságuk szentségét.

Elérhetőség és felelősök:
Tomka Barna és Tomka Barna Lászlóné Szentgyörgyváry Eszter
E-mail: hazasparok@gmail.com
Honlap: www.equipes-notre-dame.com
 Magyarországi honlap: www.e-n-d.hu