ÉLET KENYERE KÖZÖSSÉG

Közösségünk egyike azoknak a – katolikus Egyház megújulása során létrejött – új közösségeknek, amelyekben családosok, egyedülállók és papi vagy szerzetesi életmódot választók a Közösség egyenrangú tagjai lehetnek, és vagyonközösségben élnek. De az Élet Kenyere közösségben a tagok nemcsak egymással osztják meg, amijük van, hanem azokkal a segítségre szoruló szegényekkel is, akiket – bizonyos feltételekkel – házukba befogadnak. A közösség tagjai önként szegénységet vállalnak Jézusért, aki ezt mondta: „amid csak van, add el és oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem.” (Lk 18,22)

Az Élet Kenyere Közösséget 1976-ban Franciaországban alapította Pascal Pingault, feleségével és egy másik házaspárral együtt, miután megtértek és befogadták a Szentlelket. Egy intenzív imaéletben eltöltött idő után – miközben egyházhoz még kimondottan nem tartoztak – egy, az Eukarisztiával kapcsolatos megtapasztalásuk után a katolikus egyházhoz csatlakoztak, ahol 1984-ben kaptak  jóváhagyást, mint krisztushívők magántársulása. 1985-től a közösség távoli országok szegényeinek szolgálatára is elszánta magát, Európán kívül is alapított házakat, így Afrika, Amerika, valamint Ázsia több országában is jelen van.

Magyarországon 1988 óta létezik és 1993-tól 2014-ig Martonvásáron működött a közösség, illetve azóta is martonvásári házunkban fogadjuk az érdeklődőket. Magyar közösségi tagjaink jelenleg a Nagyváradi házunkhoz tartoznak, idejük jelentős részét ott töltik, sőt közösségünk perui missziójában is részt vesznek. Martonvásáron időszakosan vagyunk jelen, és ott találkozunk rendszeresen közösségünk magyarországi társaival, barátaival, lelki napok keretében.


A közösség hivatása, lelkisége

     Eukarisztikus élet: Szentségimádás a közösség valamennyi házának kápolnájában, kihelyezett Oltáriszentség előtt, általában órás váltásokban. Lehetőség szerint napi szentáldozás. A közösséghez tartozó különböző életállapotú emberek (házaspárok, családok, egyedülállók, szerzetestestvérek és -nővérek, papok, diákonusok, zarándokok és remeték) a közös imádásban kapott kegyelem által egyetlen „eukarisztikus nép”-et alkotnak.

       Fontosnak tartja a közösség, hogy világszerte – és különösen a legszegényebbek körében – megvalósuljon Jézus imádása és a szükséget szenvedők szolgálata.


     Közösségvállalás a szegényekkel és a kicsinyekkel: A közösség általában befogad házaiba szerte a világon szegényeket és különböző segítségre szoruló embereket, miközben maga is szegényen él. Lehetőségeitől függően segíti a közösségen kívül élő rászorulókat is. Az anyagi javak tekintetében radikálisan az Evangélium eszményéhez tartja magát és karizmatikus hittel hagyatkozik rá az Úr gondviselő szeretetére. Ugyanakkor környezetében is szeretettel veszi körül a kicsinyeket és a gyermekeket, tudva azt, hogy aki evilágon a legkisebb, Isten Országában az a legnagyobb.

Ezért házainkban lehetőség szerint ú.n. „Gyermekek Házát” szervezünk, ahol helyet biztosítunk a gyermekek testi-lelki fejlődéséhez, így Nagyváradon is. 


         A közösség lelkisége megismerhető az alábbi, magyarul is megjelent könyvekből:
         •BÚZASZEMEK AZ ÉLET KENYERÉBŐL (a Közösség születésének története)
         •EGYÜTT A SZEGÉNYEKKEL (az evangéliumi szegénység megélése)
         •ÚTBAN AZ ÚR FELÉ (rajzos könyvecske a kereső emberről és a szentségimádásról)


Magyarországi cím:  2462 Martonvásár, Dózsa Gy. u. 1.

Romániai cím:  Comunitatea Pâinea Vieţii, RO - 410561 Oradea, str. Iuliu Hossu nr.31.

Telefon: 00-40/359-449-155 (magyar nyelven hívható)

E-mail: eletkenyere@freemail.hu

Internet: eletkenyere.kozosseg.com

https://www.facebook.com/eletkenyere/