EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG

Az Emmánuel Közösség a Katolikus Karizmatikus Megújulás gyümölcseként jött létre. Gyökerei 1972-ig nyúlnak vissza, amikor Pierre Goursat, aki akkor már csaknem 60 éves volt, és egy fiatal orvostanhallgató lány, Martine Laffitte (Catta) a Szentlélek indíttatására naponta összejött, hogy imádkozzanak és dicsérjék az Istent. Rövidesen azt vették észre, hogy olyan sokan csatlakoztak hozzájuk, hogy sokkal nagyobb helyet kell keresniük összejöveteleik számára, sőt több csoportot kell alakítaniuk. Az elmúlt 30 év alatt mind az öt kontinensre kiterjedt a Közösség jelenléte, papi és szerzetesi hivatások támadtak (Franciaországban az évente szentelt papok tíz százalékát a Közösség adja).
     A Közösség „lelki központja” a közép-franciaországi Paray-le-Monial városka, ahol több mint 300 évvel ezelőtt élt Alacoque Szent Margit. Itt érintette meg a Közösséget a Jézus Szíve-tisztelet. A Közösségre jellemző a Mária-tisztelet, valamint az Egyház tanításához való  ragaszkodás és az Egyház szeretete.
     Az Emmánuel Közösség tagjai egyedülállók, házaspárok, papok, illetve Isten országáért szűzi életet vállaló férfiak és nők. A különböző életállapotok erősítik, kiegészítik egymást. A Közösség nem monasztikus, hanem „világban élő közösség”: minden tagja megmarad eredeti lakhelyén, munkahelyén. Megtapasztaljuk Isten jelenlétét hétköznapi életünkben, a családban, munkában, barátok közt és amerre járunk. Isten megélt jelenlétének öröme késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk a közöttünk élő Istenről. Összeköt bennünket az a meghívás, amivel az Úr ebbe a közösségbe hívott meg mindegyikünket, hogy együtt törekedjünk az életszentségre, szolgáljuk és hirdessük Krisztust.
     Magyarországon több mint két évtizede vannak a Közösségnek elkötelezett tagjai, nagyrészt Budapesten, de kisebb csoport van Délvidéken, Székesfehérváron, Kaposvárott és Erdélyben is.

Közösségi életünk elsődleges színtere a házicsoport: hetente 6–10 fős csoportokban találkozunk imádkozni, megélni a testvéri szeretetet és tanúságot tenni arról, hogyan van jelen életünkben Isten, hogyan vezet bennünket a Szentlélek. Havonta közösségi lelkinapra, évente kétszer lelkigyakorlatos hétvégére jövünk össze. A Közösség kifelé irányuló szolgálataiban közösen veszünk részt, ki-ki lehetőségei szerint.
 

A Közösség lelkiségének három alapkegyelme van:

1. Adoráció: az imaélet megújulása
A Közösség tagjai megtapasztalták, hogy az imádság, az imádás, a napi kapcsolat Istenünkkel elengedhetetlen feltétele annak, hogy valódi keresz-tény, tanúságtevő életet élhessünk. Fontosnak tartjuk a rendszeres egyéni imát (naponta egy óra elkötelezett tagok esetében), közösségi alkalmainkon a közös imát, a szemlélődő imádást, szentségimádást egyénileg és közösségben. Rendszeresen veszünk részt szentmisén hétköznap is.
     Az Eucharisztia éve alkalmából Székesfehérváron „Adorációs iskolát” indítottunk, amely havonta egy alkalommal vezet be az Oltáriszentségben jelenlévő Úr imádásába. 2006 februárjában kezdődött „Adorációs iskola” Budapesten is, a Váci utcai Szent Mihály templomban. Hívásra más budapesti plébániára is szívesen elmegyünk.

2. Kompassió:
Az imádság, életünk Isten közelébe helyezése arra indít bennünket, hogy isteni Mesterünk példájára irgalmas szeretettel forduljunk szükséget szenvedő embertársaink felé, akár anyagi, akár lelki-szellemi szükségről legyen is szó. Ez az irgalmas szeretet az, amely a Közösség szolgálatainak javát létrehozta és fenntartja.
     Ilyen szolgálat többek között az egyedülálló szülők (elváltak, külön élők, özvegyek, leányanyák) számára rendszeresen megszervezett hétvégesorozat és az Alfa-kurzus is.

3. Evangelizáció:
A megismert Igazság, életünkben megtapasztalt öröm és szabadság arra késztet bennünket, hogy tanúságot tegyünk mindarról, amit velünk tett a mi Urunk. Ez azt jelenti, hogy az Istentől elszakadt világban hirdetjük Jézus Krisztus evangéliumát életünk minden területén: családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol szabadidőnket eltöltjük, és nyilvánosan is.

Az Emmánuel Közösség szolgálatai: utcai evangelizáció, plébániai misszió, ÁVE hétvégesorozat házaspároknak és egyedülálló szülőknek, S.O.S IMA-telefonszolgálat (száma: 1/214-2125), nyitott imaalkalmak felnőtteknek és fiataloknak, evangelizációs iskola, Alfa-kurzus, „Adorációs iskola”, kiengesztelődési estek. Idén immár 7. alkalommal rendeztük meg Kaposvárott nyári lelkigyakorlatos táborunkat fiataloknak és családoknak.
 

A Közösség magyarországi felelőse: Marik Gergely és Marikné Pulka MAlgorzata 
Postacím: 1027 Budapest, Fő u. 73.

A Közösség létszáma Magyarországon kb. 150 fő.

A Közösséggel kapcsolatos felvilágosítás:
E-mail: info@emmanuel.hu
Honlap: www.emmanuel.hu
Telefon:+36 20-463-4243