EMMAUSZ KÖZÖSSÉG

Az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség megalakulása 1977-ig nyúlik vissza: ekkor került Katona István atya a pesti ferencesekhez. Az ottani legbuzgóbb hívekből létrejött egy kis közösség, amely 1979–1980-ban átélte a Szentlélekben való megújulást, és attól kezdve viseli jelenlegi nevét. Központjuk a ferences nővérek zuglói, Thököly út 120. alatti kolostorában van, amely a Bosnyák téri plébániához tartozik.

A Közösség névválasztásáról: az imaközösség tagjait nagyon megragadta a Lukács evangéliumában (24,13–35) szereplő történet, amely azt mondja el, hogy Jézus csöndes vándorként egyszerűen odamegy a tanítványokhoz, megkérdezi tőlük, miért szomorkodnak, elkíséri őket, bemegy velük a vendégfogadóba. Ennek az egész történetnek van valami elmondhatatlan kedvessége. Hétköznapi életünkben, feladataink végzése közben is naponta tapasztaljuk, hogy Jézus hozzánk szegődik, és megkérdezi tőlünk is – ugyanúgy, mint az emmauszi tanítványokat –, hogy miért szomorkodunk, mi a bajunk, miben segíthet, s végül rávilágít az igazságra.

Az Emmausz Közösség, ahogy azt a neve is mutatja, karizmatikus közösség, vagyis a Szentlélek alapvető szerepére hívja fel a hívők figyelmét. Az egyháztörténelem némely századában különösen a missziók ügye foglalkoztatta az egyházat, máskor pedig szociális intézményeket hozott létre vagy katedrálisokat épített. Most az Egyház elsősorban az evangelizáció felé fordul, aminek alapja a Szentlélek. Nélküle el sem lehet indulni evangelizálni. Ebben a törékeny korszakban, amelyben élünk, annak jött el az ideje, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a Szentlélekre, hogy irányt mutasson nekünk, mert ma minden összekuszálódott. Mi azonban nem feledhetjük, hogy Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.

Tudatosítanunk kell a Szentlélek szerepét a keresztény közösség körében, hogy be kell fogadnunk szívünkbe a harmadik isteni személyt, kérjük a segítségét, hogy ne csak pünkösdkor vagy bérmáláskor, hanem a mindennapokban is legyen életünk középpontjában.

A Közösségnek jelenleg 245 tagja van, különböző korosztályokból. Évente tartanak lelkigyakorlatot, havonta lelkinapokat, előadásokat a legkülönbözőbb témákban, mint például a lelki sérülések gyógyítása, bevezetés a misztikába, szemlélődő lelkigyakorlat vagy belső szabadulás a rossz megterhelésektől. Hetente egyszer 26 imacsoportban gyűlnek össze a hívek.

Az Emmausz Közösségnek országos folyóirata is van, a Marana Tha, amely a Szentlélekben való megújulást akarja segíteni. Évente hatszor jelenik meg, 16 oldalon, 1800 példányban.
    A lap két fő rovatból áll: a Tanúságtevők rovatban az olvasók írják le, hogyan sikerült megoldaniuk különböző lelki gondjaikat Isten segítségével, hogyan találták meg életük célját az Úr követésében. A teológiai rovat pedig a mindennapi, gyakorlati élet szempontjából vizsgálja, milyen alapjai vannak Jézus követésének.

 


    A Közösség vezetője: Katona István atya
    Cím: 1146 Budapest, Thököly út 120.
    Tel./fax: 1/222-5306
    E-mail: maranatha.hu@freemail.hu, katona.istvan40@gmail.com
    Honlap: www.emmausz.hu