HÁZAS HÉTVÉGE

A HH világméretű lelkiségi mozgalom (Worldwide Marriage Encounter), amely a szentségi kapcsolatok megerősítését szolgálja, a II. Vatikáni Zsinat gyümölcse.
    Teremtőnk szándéka, hogy az ember már itt a földön boldog legyen. Azért teremtett férfinak és nőnek bennünket, hogy egymást kiegészítsük, segítsük, boldoggá tegyük. Ez a boldogság az alapja az örömteli családi életnek és a gyermekek testi-lelki épségének, kiegyensúlyozott fejlődésének is.
    A katolikus Egyház alapkövei a házasság és az egyházi rend. E két közösségalkotó szentség eltérő módon, de ugyanazt a célt szolgálja: Krisztus szeretetének megélését és továbbadását.
    Ebben segít a Házas Hétvége lelkiség, amikor utat mutat a házaspárok, a papok és szerzetesek számára, hogyan tudják megújítani és elmélyíteni kapcsolatukat egymással, illetve közösségükkel.

    A Hétvége súlypontjai:
    – Ki vagyok én?
    – Kik vagyunk mint házaspár? Hogyan tekintünk egymásra?
    – Milyen jelentést hordoz életadó szeretetünk az Egyház és a társadalom számára?A Hétvége menete

Az Első Hétvége péntek este kezdődő, vasárnap délután szentmisével záruló összefüggő program, ezért nem lehet később csatlakozni vagy csupán egy részén részt venni. Elengedhetetlen az is, hogy férj és feleség közös elhatározással, végig együtt legyenek jelen. A Hétvégét három házaspár és egy pap együtt vezeti, akik saját életpéldáikat osztják meg a résztvevőkkel, majd egy-két kérdés alapján a résztvevő párok nyugodtan megbeszélhetik, ami az ő kapcsolatukat érinti.

Ha házaspárok, papok vagy szerzetesek igénylik, lehetőséget kínálunk számukra, hogy lakóhelyükhöz közel havi rendszerességgel egy este hasonló programban folytassák és elmélyítsék, amit az Első Hétvégén megéltek.

Eddig 8000 házaspár és 460 pap vagy szerzetes vett részt programjainkon.

A Házas Hétvége egész Magyarországon és a határainkon kívüli magyarlakta területeken 30 régióba szervezetten működik, bővebb felvilágosítás a honlapon olvasható (www.hazas7vege.hu) vagy a nemzeti felelősöktől kérhető.

 

A magyar Házas Hétvégés közösség új Nemzeti Felelőse 2016. június 4-től Simon Béla és Juli szekszárdi házaspár, Thorday Attila szeged-csanádi egyházmegyés atyával.

E-mail cím: nemzetifelelos@hazas7vege.hu

Honlap: www.hazas7vege.hu