KALÁSZ
Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége

Napjainkban szinte teljesen hiányzik az ifjúság nemeknek megfelelő nevelése. Ennek hatása az a társadalmi jelenség, hogy a nő korunkban sokszor csupán árucikk szerepét tölti be, a női méltóság egyre inkább háttérbe szorul. Ez ellen száll harcba a KALÁSZ (Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége), ezt az űrt hivatott pótolni a nevelés területén. Egyesületünk legfőbb feladata, hogy a katolikus keresztény erkölcs szellemében készítse fel a lányokat sajátos női hivatásukra: a hitvesi és a családanyai szerepre, az otthont teremtő, életet ápoló és gondozó szeretetre.

Az 1936-ban alapított egyesület eleinte a falusi lányokkal foglalkozott, mivel ők szorultak leginkább arra, hogy elemi iskolai tanulmányaik lezárása után tovább műveljék, neveljék őket. Alapítóink: Luczenbacher Rita és Stettner Andrea. A Mozgalom gyorsan terjedt, sorra alakultak a lánykörök, a lányok népfőiskolákon és egyéb tanfolyamokon vettek részt. 1950. évi feloszlatása és az ezt követő 40 év szünet után az egyesület 1989-ben kezdte meg újra működését – ekkor már nem csak a falvak, hanem a városok területén is.

Célunk a keresztény értékek közvetítése, erősítése, a lányok felkészítése a női hivatás betöltésére és a társadalom újjáépítésének segítése a családokon keresztül. A különböző korosztályú lány- és asszonycsoportjaink, valamint az országos központ az alapítók által megfogalmazott négyes célkitűzés szellemében végzi munkáját: katolikus hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti kultúránk értékeit ápoló, művelt, hivatástudattal rendelkező nők, feleségek és családanyák képzése.

A KALÁSZ (Katolikus Asszonyok - Lányok Szövetsége) tagsága közel 600 fő, de jelentős a pártolóink köre is. Az egyesület tagjai részben az idősebb generációkból, még a szövetség feloszlatása előtti időből származó egykori lánycsoportok tagjaiból kerülnek ki, ők képezik nagymama-csoportjainkat. Szervezetünkhöz azonban egyre több fiatal is csatlakozik. Az alapítók céljait is figyelembe véve programjainkat elsősorban nekik tervezzük. Tevékenységeink körébe tartoznak a rendszeresen, egy évben több alkalommal is megrendezett nyári gyermek- és ifjúsági táborok, a családi életre felkészítő, fiataloknak szóló kurzusok, kézműves-, főző- és tánctanfolyamok. Tagjaink számára rendszeresen lelkigyakorlatokat, zarándoklatokat rendezünk. Amellett, hogy a KALÁSZ vezetői napi munkakapcsolatban vannak velük, csoportjaink vezetői évente egyszer egymással is találkoznak.
    „Tíz falu, egy asztal” mozgalmunk nemzetközi hírre tett szert. Szent Istvántól ered a gondolat, hogy 10 falunak legyen egy közös temploma. Ezt a gondolatot elevenítettük fel a millecentenárium jegyében, s azóta számos alkalommal az ország különböző tájain egy-egy falu meghívja a környező 10 falut a közös oltár, kultúra, lakoma asztalához.

Az egyesület saját kiadásában jelenteti meg az „Új Kalász” című folyóiratot.

Nemzetközi fórumokon is jelen vagyunk. Egyesületünk teljes jogú tagja a WUCWO-nak (World Union of Catholic Women Organisations – Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége). A KALÁSZ összekötője, Komolafe Magdolna tagja a WUCWO vezetőségi testületének, képviselőink rendszeresen vesznek részt a WUCWO által rendezett nemzetközi konferenciákon, találkozókon.

Várjuk sorainkba azokat a katolikus lányokat, asszonyokat, akik tevékenységünket fontosnak tartják, célkitűzéseinkkel egyetértenek! Jelentkezni a KALÁSZ Központban lehet.

 

    A KALÁSZ országos elnöke Fekésházy kinga, alelnöke Kollárné Tóth Annamária, titkára Szabó Lászlóné Magyar Anna.
  
    KALÁSZ-Központ:
    Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy u. 10. I./9.
    Tel.: +36-1/356-4534
    E-mail: kalasz@kalasz.t-online.hu
    Honlap: www.ujkalasz.hu