MAGYAR KAMILLIÁNUS CSALÁDOK TÁRSASÁGA EGYESÜLET

 

1985-ben indult el Ausztriából Magyarországra P Dr. Anton Gots, hogy kamilliánus lendületet plántáljon a Kamilliánus Családokon keresztül az emberekbe. A munka jól kezdődött, különböző településeken alakultak családok. Azonban nehézségek merültek fel az akkori vezetés részéről, ezért az igazi építőmunka csak 1992-ben kezdődött meg. A Kamilliánus Családot mint hivatalos egyesületet 1992. december 15-én jegyezték be Magyarországon.

Az egyesület elnöke az akkori pestszentlőrinci plébános, Dr. Varjú Imre atya, helyettese Szabó Gábor. Az egyesület létrehozója P Anton Gots osztrák kamilliánus szerzetes. Az országban gomba módra szaporodtak a Kamilliánus Családok.

A család egy vezetőből és több családtagból áll. Vannak egyéniek is, akik valamilyen megfontolásból nem szeretnének csoportosan tevékenykedni. Napjainkban egy Kamilliánus Család körülbelül 15–20 főből áll, de vannak kisebb létszámból álló családok is. Vegyesen férfiak, nők, gyerekek, egészségesek, sérültek és betegek, akik Jézus útmutatásait követve, Szent Kamill példáját szem előtt tartva szeretetteljes szolgálattal támogatják, segítik egymást és a csoporton kívül állókat szenvedésben, betegségben. A legkülönbözőbb emberek vannak együtt abban a tudatban, hogy Isten arra hívta őket, hogy Jézus szeretetét és törődését a betegek iránt látható módon mutassák ki. Mindezt imádságban, életük és szenvedésük felajánlásával és konkrét segítő tevékenységen keresztül teszik.

Szervezetileg a családok a lehető legegyszerűbbek: van egy vezető és a segítői. Nincs semmilyen anyagi befektetés a tagok részéről, kivéve az Egyesület fenntartáshoz szükséges évi tagdijat, amelyet maguk állapítanak meg.  Munkájukat ingyenesen és önkéntesen végzik szabadidejükben. Minden tag részt vesz egy bevezető kurzuson, majd a család irányításával végzik munkájukat. Szentmise keretén belül leteszik az egész anyaszentegyház előtt a küldetési szertartást, és itt kapják meg a kamilliánusok jelképét, a piros keresztet, kitűző formában.

Ebben a munkában a Kamilliánus Szerzetesrend elvei és tevékenységi köre adja a Kamilliánus Családok szellemiségének alapjait. A kamilliánus szerzetesek segítenek beindítani a Kamilliánus Családokat, megadják a szellemi kíséretet, és segítik a csoportokat a szociális munkában. A Kamilliánus Családok a helyi lelkésszel karöltve segítik a betegek, elesettek és a szegények gondozását, de lelkivezető nélkül is egy intenzív tevékenységben dolgozó csapatot alkotnak az egyházközösségben. Ők azok, akik a plébánia szerves részeként a betegeket, a szenvedőket szolgálják, és ők azok, akikre rá lehet bízni a betegpasztorációs munkát. Vannak Kamilliánus Családtagok, akik nem csak saját plébániájukon, hanem másutt is működnek. Minden családnak megvan a saját tevékenységi köre. Vannak, akik kórházakban látogatják a betegeket, vannak, akik az öregek otthonába járnak, vannak, akik a hajléktalanokat látják el, vannak, akik magánházakban teljesítenek szolgálatot, és vannak, akik a cigánysággal, a kisebbségekkel foglalkoznak.

A Kamilliánus Családok ökumenikus szellemben tevékenykednek, ami azt jelenti, hogy más keresztény felekezetek hívei is igazi és teljes jogú tagok lehetnek.

A kamilliánus kolostor 1995-ben jött létre Nyíregyházán, innen történt a családok irányítása, immár szerzetes segítségével. A kamilliánus kolostorban tevékenykedett P. Dr. Anton Gots mint házfőnök. Az atya elhivatott a betegek, elesettek és a szegények életének megsegítésében. Anton atya a Kamilliánus Családok vezetőivel számtalan kurzust vezetett. Itt készítette fel a világiakat a kamilliánus feladatokra. 2014-ben  átköltözött a Mennyei Hazába.

A nyíregyházi kamilliánus családok a város két kórházában segítenek a betegek lelkigondozásában. Ők külön kiképzést kaptak. Ez a team igen rövid idő alatt magas szintű elismerésben részesült a kórház orvosi és ápolói részéről, és integrálódott az intézmény humánpolitikai részlegébe. A lelkivezetés a kórház vezetésének segítségét és pártfogását is élvezi. Mint mindenütt, a lelki gondozás itt is liturgiából, a szentségek kiszolgáltatásából, különböző osztályok meglátogatásából és személyes beszélgetésekből áll. Az öregek otthonában a szentmiséken részt vesznek a kamilliánusok, és segítik a lelkész munkáját. Betegekkel beszélgetnek, adományokat osztanak szét, szentségeket szolgáltatnak ki, és együtt imádkoznak az idős emberekkel. A magánházaknál történő látogatások, a betegek, a szegények, az elesettek gondozása mind-mind a Kamilliánus Családok lelkiismeretes munkájával történik Az intézetek néhol különböző adományokat kapnak, amelyeket szintén a kamilliánusok segítségével osztanak szét.

 

Az ország különböző részeiben működő kamilliánusoknak a helyi plébános ad segítséget a lelkigondozásban. Számukra évente kétszer van lelkigyakorlat, évi egy alkalommal közgyűlés Budapesten, Szent Kamill ünnep Nyíregyházán július 14 körül, egy adventi összejövetel Budapesten. Vannak bevezető kurzusok is, ahol a csoport dolgozni fog, valamint vannak hétvégi elmélyítő lelkigyakorlatok az ország különböző pontjain. Az országban jelenleg 9 megyében 20 család működik és 20 egyéni kamilliánus, összesen  250 taggal. 15 szociális otthonban és 12 kórházban vannak jelen. Vannak ezeken kívül még más kamilliánus családok is, amelyek nem tartják a kapcsolatot az Egyesülettel, ezért létszámuk nem ismeretes.

A Kamilliánus Családokba szeretettel várnak minden hívőt, aki önzetlenül, áldozatos munkával segíteni tud a betegeken, szegényeken és az elesetteken Szent Kamill szellemében.

Az Egyesület kapcsolatot tart a Munkácson élő kamilliánus családdal, Erdély kamilliánusaival, esetenként a Felvidéken élő kamilliánusokkal is.

     Az egyesület hivatalos neve: Magyar Kamilliánus Családok

    Társasága  Egyesület
    Székhelye: 1181 Budapest, Batthyány utca 84/b.

    Elnök: dr. Varjú Imre kanonok

    Tel.:   06 1 290 1150


    A Kamilliánus Családok alelnöke:

    1992 – 2010-ig Szabó Gábor,

    2010 – 2015-ig dr. Ujvári Attiláné,

    2015 -              Szilárdi Ferencné,    
    Cím: 1184 Budapest, Hengersor u. 4/b.

    Tel.: 06 30 552 5487

     kamillianusma@gmail.com

    A kamilliánus kolostor megszűnt a Nyíregyháza-Borbánya Pásztor utcában.

    A  szerzetesek az  alábbi  címen érhetők el:

    P. Kovács Levente házfőnök,

    Keresztes Attila laikus testvér;

    Szent Kamill „Életet az  Életnek” Közhasznú Alapítvány,
        4405 Nyíregyháza, Tallér u.20.

        Telefon/fax: 42/491-946

         +36305031715

    P. György Alfréd, korábbi házfőnök Salzburgban

    az Osztrák kamilliánus provincia általános delegátusa.

          1130 Wien, Versorgungsheimstrasse, 72

          provinzialat@kamillianer.at

          +436763812333

          +36305043166

    

    P. Maczák Béla szerzetes Bécsben teljesít szolgálatot.

        1130 Wien, Versorgungsheimstrasse, 72.

         +36305872314

 

A Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület testvér-kapcsolata a

Curate Infirmos et Predicate Evangelii  kamilliánus orvosok közössége.

 Prof. dr. Végh György vezetésével

         1036 Budapest, Lajos u. 168.

          06709323074

         veghkaracs@t-online.hu

 

   Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény
   Címük: 4405 Nyíregyháza, Kállói út 58.
   Házfőnöknő: Mary Mangaly Chakku (Mária nővér)
  Tel.: +36 (42) 491-014 vagy +36 (30) 900-6281
  E-mail: szkamillleanyai
freemail.hu