MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

1972. május 8-án P Stefano Gobbi olasz pap részt vett egy fatimai zarándoklaton. A Jelenési Kápolnában a hivatásukat elhagyott papokért imádkozott. Itt belső sugallatott kapott, hogy a Szűzanya felhasználja őt mint alázatos és szegényes eszközt, hogy összegyűjtse mindazokat a papokat, akik elfogadják felhívását, és felajánlják magukat az ő Szeplőtelen Szívének. Szilárd egységben maradnak a Pápával és az Egyházzal, hogy a rájuk bízott híveket Mária anyai szívének biztos menedékébe vezessék.
    A Mozgalom mára elterjedt Európában és a világ minden részén. Több száz püspök, több ezer pap és sok millió hívő a Mozgalom tagjának vallja magát.

A Máriás Papi Mozgalom feladatai:
1. Mária Szeplőtelen Szívének tett önfelajánlás (TOTUS TUUS)
2. Egység a Pápával és az Egyházzal
3. Elvezetni a híveket a Máriára való teljes ráhagyatkozásra (ahogy a kisgyerek fogja anyja kezét)


I. Az Apostolok cselekedeteinek könyve azzal kezdődik, hogy Jézus mennybemenetele előtt kiadja a missziós parancsot. Ezután az apostolok és tanítványok Jézus anyjával, Máriával visszamentek Jeruzsálembe a cönákulumba, az utolsó vacsora termébe, és kilenc napon át együtt imádkozva kérték, várták Jézus ígéretének beteljesülését, a Szentlélek kiáradását az Egyházra. És a tizedik napon eljött a Szentlélek tüzes lángnyelvek alakjában.
    Ezért pünkösd az Egyház születésnapja, ahol közbenjáróként ott van Mária, a Szentlélek mátkája, az Egyház Anyja.
    A Máriás Papi Mozgalomnak ez a szentírási és dogmatikai alapja. A világ, Európa és hazánk nagy része missziós területté lett, keresztény gyökerei elrothadtak, ezért csak egy új pünkösd, a Szentlélek ereje és Mária közbenjárása tudja megmenteni. A Máriás Papi Mozgalom ezért cönákulumokat, családi és templomi imaközösségeket szervez, ahol – az apostolok példájára – együtt imádkozunk Máriával, az Isten anyjával az Egyház és a világ megújulásáért.


         „Az emberiség mai problémáit csak az imádkozó emberek tudják megoldani...”
                                                                 (II. János Pál pápa)

II. A Mozgalom másik fontos eleme a felajánlás
1. Isten mint végső menedéket, saját édesanyját küldte, az Istentől elszakadt, hitehagyott emberiség megmentésére: „Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, imádkozzátok a rózsafüzért, és ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívem menedékébe” – hangzik üzenete.
     A Szűzanya megkérdezte a fatimai pásztorgyerekektől:
     „Fel akarjátok-e ajánlani magatokat Istennek? Elfogadjátok e kezéből a szenvedést, amit majd küld, jóvátételül minden bűnért, amivel az emberek őt megbántják, s a bűnösök megtéréséért?”
     „Igen” – válaszolták a gyermekek.
     A jelenések során megrendítő hatással volt rájuk a pokol látványa, amit a Szűzanya megmutatott nekik, és azt mondta:
     „Sokan azért jutnak ide, mert nincs, aki imádkozzék, és áldozatot hozzon értük”
     Ettől kezdve a kis látnokok még buzgóbban imádkozták a rózsafüzért, és bátran vállalták az áldozatokat és vezekléseket a bűnösök megtéréséért. Így jutottak el az isten- és emberszeretet legmagasabb fokára – a Szentatya 2000. május 13-án boldoggá avatta őket.
     Mindebből következik, hogy a Mozgalom célja nem puszta jámborkodás, hanem élet vagy halál kérdése. Vagy megtérés, vagy pusztulás. Harmadik út nincs. Vagy Krisztus zászlaja, vagy a sátán zászlaja – a „semlegesség” a sátán legnagyobb hazugsága.


III. A cönákulum menete:

     1. Imádkozzuk el a rózsafüzért (öt tized)
     2. Imádkozzunk a Szentatyáért (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)
     3. Olvassunk a Gobbi atya által kapott üzenetekből
     4. Újítsuk meg a felajánlást a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

A Máriás Papi Mozgalom hazai központja a Budapest VI. kerületi Szent Család Plébánia (Bajza u. 56.). A Szondi utca 67. szám alatti Szent Család-templom 21 éve minden hónap 13-án, a fatimai üzenet emléknapján megtelik a Budapestről és az egész országból érkező zarándokokkal, és a Rákosi Mátyás által felrobbantott „Regnum Marianum templom” ide menekített padjaiban déli 12–14 óráig imádkozunk a Boldogasszonnyal a magyar jövőért.
    Minden szombaton este 17-től 19 óráig cönákulum van: szentségimádás, engesztelő rózsafüzér, szentmise és önfelajánlás a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.
    A Mozgalom folyóirata, a „Mária Kora” negyedévenként jelenik meg, és már négyezer példányban terjesztjük az egész országban. Megrendelhető a Szent Család Plébánián.


    A Máriás Papi Mozgalom hazai elindítója és első magyarországi felelőse:
    † Dr. Erdős Mátyás apostoli protonotárius,
    az esztergomi szeminárium volt lelki igazgatója

    Jelenlegi képviselői:
    1. A Máriás Papi Mozgalom oszágos felelőse:
    Sóti János SJ
    ul.Kralja Petra. I Karadjordjevidja 7.
    23.330 Novi Knezevac (Törökkanizsa)
    Tel.: 381-230-81-016 

    2. Országos társfelelős:
    Katona Farkas OCist
    Cím: Zirci Apátság
    8420 Zirc,  Rákóczi tér 1.
    Tel.: 88/593-644