MÉCS CSALÁDKÖZÖSSÉGEK

„Van néhány házaspár a plébánián, akik szívesen összejárnának beszélgetni, imádkozni, de nincs ötletük, hogyan fogjanak hozzá. Tudnátok-e segíteni?” – valahogy így hangzik az első kérdés, ami a legtöbbször oda vezet, hogy egy-egy alakulófélben lévő vagy már működő házasközösség a MÉCS Családközösségekhez csatlakozik.

 

Mi a MÉCS, milyenek a MÉCS Családközösségek?

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban.

A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépítéséből adódó betűszó. Josef Cardijn bíboros „Láss – Ítélj – Cselekedj” módszere alapján a beszélgetések három fő részre tagolhatók:

    Megfigyelés – egyéni, személyes tapasztalatok, élmények
    Értékelés – a felvetődő problémák értékelése a krisztusi tanítás fényében
    Cselekvés – elhatározások megfogalmazása.

A MÉCS Családközösségek havonta egy-két alkalommal, templomi közösségi helyiségben vagy a családoknál találkoznak. Egy csoportot általában hat-nyolc házaspár alkot; a beszélgetéseken lehetőség szerint pap is jelen van. A külön-külön működő MÉCS Családközösségek az év során néhány alkalommal találkoznak egymással (nagyböjti lelkinap, évnyitó és évzáró alkalmak, lelkigyakorlatok).

Magyarországon az első MÉCS házasközösségek a Keresztény Családközösségek Nemzetközi Szervezetének (ICCFM: International Confederation of Christian Family Movements) európai vezető házaspárja kezdeményezésére, Bíró László családreferens püspök úr támogatásával 1996-ban indultak. 2017-ben mintegy százhúsz MÉCS közösség működött országszerte és a határokon túl.

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mélyül; erősödnek a házasságok, boldogabbá válik a családi élet. A házaspárok között tartós barátságok alakulnak ki. A házascsoportok jelenléte erősíti a plébániai közösséget, és a házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket.

 

MÉCS beszélgetési anyagok

Minden MÉCS közösségnek rendelkezésére állnak a MÉCS évről évre kidolgozott beszélgetési anyagai. Fontos, hogy a közösségek az Egyház megújuló életének színterei lehessenek, hogy a beszélgetések eredménye a házaspárok, a közösség, a plébánia és az Egyház egységét szolgálja. Ehhez egyrészt komoly segítséget, másrészt a szükséges iránymutatást biztosítják a MÉCS beszélgetési anyagok.

Az éves MÉCS füzetek tíz alkalom beszélgetési anyagát tartalmazzák. Az éves témasorozatok a következők:

Alapértékeink; Erős házasság; Vágyak és korlátok; A szeretethimnusz és a házasság; Szentségek és életfordulók; Erőforrásaink; Ünnepeink; Az öt szeretetnyelv; A házasság második évtizede; A család a harmadik évezredben; A tízparancsolat a mai család életében; Testvéreink, a szentek; Éltető közösség stb.

Sok keresztény család érzi: a mai világban igen nagy szükségük van arra, hogy más családokkal megerősítő, baráti közösséget alkossanak. Ezért sok család hoz létre családközösségeket. A MÉCS nekik kínál konkrét segítséget. Régóta bevált beszélgetési módszerük, jól felépített éves tematikáik keretbe foglalják a rendszeres közösségi beszélgetéseket.

 

MÉCS NAPOK

1999 óta a MÉCS Családközösségek házaspárok, fiatalok, fiatal párok, egyéni résztvevők, sőt papok, szerzetesek számára is rendszeresen szerveznek lelkigyakorlatos programokat. A MÉCS Napok a Marriage Encounter alapítója, Gabriel Calvo atya eredeti programsorozatát (F.I.R.E.S.) nyújtják a magyar családoknak. A programokon nemcsak a MÉCS Családközösségekhez tartozó családok tagjai vehetnek részt, hanem vallástól, felekezettől függetlenül minden érdeklődő, aki mélyebb önismeretre, emberi kapcsolatai javítására, hitének átgondolására, erősítésére vágyik.
A MÉCS Napok lelkigyakorlatok között szinte minden életállapot megtalálja a neki szólót. Így a szolgálatunk a következő célcsoportokhoz szól: általános, ifjúság, papok, családok/házaspárok, hátrányos helyzetűek.

         
Valamennyi MÉCS program célja az, hogy a résztvevők – a témavezetők személyes tanúságtételei és kérdések alapján – őszintébb kapcsolatba kerüljenek önmagukkal, egymással és Istennel. E programokon nemcsak a MÉCS Családközösségekhez tartozó házaspárok és családtagjaik vehetnek részt, hanem minden érdeklődő.

A papi MÉCS Napok során a résztvevő atyák házaspároktól és paptársaktól hallanak arról, mit jelent számukra a pap személye, szolgálata, a papokkal való testvéri együttműködés Isten Országáért.


      A MÉCS Családközösségekkel és a MÉCS Napokkal kapcsolatos információ:
      Ménesi Balázs és Krisztina
      www.mecs.org.hu       www.mecsnapok.hu
      Levélcím: MÉCS, 1519 Budapest, Pf. 250
      Tel.: 20/480-0485
      E-mail: info@mecs.org.hu      info@mecsnapok.hu