Nyolc Boldogság Közösség
 

Jogi státusz alakulása:

A Nyolc Boldogság Közösséget két házaspár alapította 1973-ban, Franciaországban „Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány Közösség” néven. A Közösség első egyházi elismerését Albi érsekétől, Mgr Coffytól kapta, aki 1979-ben Jámbor Társulássá nyilvánította azt.

            1991-ben a Közösség úgy döntött, hogy a „Nyolc Boldogság Közösség” nevet veszi fel. Néhány hónappal később Mgr Meindre, Albi érseke jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség szabályzatát, egyházmegyei jogú Krisztushívők Magántársulásává nyilvánítva a Közösséget.

2002. december 8-án a Laikusok Pápai Tanácsa öt évre jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség Szabályzatát, majd meghosszabbította azt, a Közösség jelenlegi Szabályzatának jóváhagyásáig.

2011. június 29-én Mgr Le Gall, Toulouse érseke jóváhagyta a Nyolc Boldogság Közösség Szabályzatát, a Társult Laikusok Szabályzatával együtt, így a Közösség Egyházmegyei jogú Krisztushívők Hivatalos Társulásaként alakult újjá, azzal a céllal, hogy a Megszentelt Élet Új Lelki Családjává váljon.

 

Szervezeti felépítés:

1. A Férfi Szerzetesi Ág Tagjaiból, akik között vannak papok, diakónusok is.

2. A Női Szerzetesi Ág tagjaiból.

3. A Laikus Ág tagjaiból, akik házasok, vagy egyedülállók.

 

A Közösséget a megszentelt életű tagok közül választott Elnök vezeti, ugyanakkor minden Ágnak saját elöljárója van.

 

 A Közösség nemzetközi, jelen van az öt kontinensen, Magyarországon 1988-ban telepedett le.

 

Alapító karizma, célok:

A pünkösdi tapasztalat és az eszkatológikus dimenzió kezdettől a Közösség alapító karizmájának központját képezi. Ez a karizma a Lélekben való élet és az életállapotok kommuniója változatos formáiban nyilvánul meg, a belőlük fakadó apostoli kisugárzással.

A Közösség tagjainak hivatása, hogy a Nyolc Boldogság útján járva válaszoljanak az egyetemes életszentségre való hívásra. Ahhoz, hogy az eljövendő élet öröméről és reményéről tanúskodjanak, a tagok törekszenek rá, hogy életüket átjárja a Nyolc Boldogság lelkülete.

Közösség apostoli és missziós tevékenységével aktívan részt kíván venni az új evangelizációban, az irgalmasság cselekedetei és az Ige hirdetése által.

 

Lelkiség elemei:

·      Istennel egyesült élet, a keleti kereszténység iskolája és a Kármel tanítása szerint,

·      rendszeres szentségi élet,

·      a liturgia ünneplése, dicsőítő imádság és a karizmák gyakorlása,

·      máriás lelkiség, merítve Monfort-i Grignon Szent Lajos tanításából,

·      az első szövetség népért – Izrael népért – végzett imádság,

·      közbenjárás a keresztények egységért.

 

Elérhetőségek Magyarországon:

·      1094 Budapest, Bokréta u. 35., Örökimádás Lelkészség

·      8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2.

·      www.nyolcboldogsag.hu

Nemzetközi Központ: Communauté des Beatitudes, 60 Avenue du Général Compans - 31700 Blagnac, France