REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG

 

A Regnum Régen…

1898-ban alapították a fővárosban működő hitoktató papok Sólymos Oszkár vezetésével az ifjúság korszerű vallási nevelése céljából. A közösség a VII. kerületi Damjanich utca 50. alatt működött. Az ifjúság nevelésében a Mária kongregációk és a cserkészet módszereit alkalmazta és olvasztotta sajátos rendszerré. A kezdetben a középiskolás fiúk iskolán kívüli pasztorációját végző mozgalom a lelki életre nevelés hagyományos eszközeit a játék és táborozás pedagógiájával ötvözte. 1951-ben a hatalom államosította a központi házat. Az atyák magánlakásokon, titkos táborozások révén folytatták tevékenységüket. Az egyházüldözés során a közösség számos tagját ítéltek börtönbüntetésre. A civil ifjúsági vezetők a szabadlábon maradt atyákkal együtt vezették tovább a csoportokat. A Regnum volt az egyetlen magyar ifjúsággal foglalkozó katolikus közösség, amely az üldözés ellenére folyamatosan működött a kommunista rezsim alatt. Mai struktúrája – a civilekkel kibővült házigyűlés és intézőbizottság, az egyes korosztályokat összefogó rétegek, a területei alapon szerveződő közösségeket tömörítő helyi regnumok, a többszintű vezetőképzés – az üldözés évei alatt alakult ki. A Regnum már korán törekedett felnőtt férfiak összefogására, tevékenysége a negyvenes évek végén kiterjedt a fiatalabb fiúk, a hatvanas évektől a lányok nevelésére is. A ma már döntően koedukált csoportok között az óvodás és nyugdíjas korúak egyaránt megtalálhatók. A rendszerváltás után a közösség létszáma tovább bővült, jogi kerete a Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület, illetve a Regnum Marianum egyházi magántársulás, vezetője a házfőnök irányításával működő intézőbizottság (Hatok), közös ünnepe a Szeplőtelen fontantatás.

 

…És Most

A Regnum Marianum alsó tagozatos gyerekekkel kezdi nevelő munkáját 10-16 fős csapatokban (népekben) elsősorban Budapesten és az agglomerációban, illetve Sopronban. Egy népnek egy fiú és egy lány vezetője van, aki jellemzően 10-15 évvel idősebb a vezetettjeinél, és munkáját teljesen önkéntesen végzi. Ezáltal olyan kapcsolat alakul ki a vezetők és a gyerekek között, amely nem hasonlítható sem egy szülő-gyerek, sem egy tanár-diák kapcsolathoz. A csapatok hetente egyszer kb. 2,5 órára találkoznak, hétvégéken közösen kirándulnak, sportolnak, lelkigyakorlatoznak, vagy más szabadidős programokat szerveznek, melyeknek csak a fantázia szab határt. Az egész éves közösségi időre az egyhetes nomád nyári tábor teszi a koronát.

Vezérelvünk: a kegyelem a természetre épül (gratia supponit naturam) – nevelői munkánk az egész emberre irányul. Minden gyerek jellemére és természetére tud építeni a Jóisten, és az ő tulajdonságai - a jók és rosszak egyaránt - Isten Országának építését szolgálhatják.

Nevelésünkben fontos szerepet kap a kirándulás, a közösségi játékok, az imádság, és különösen fontos az élménypedagógia. Különleges eszközökön (tábortűz, tábori keretmese, sportnap, akadályverseny etc.) keresztül a gyerekek, próbára tehetik értékeiket, tudásukat, meggyőződéseiket, képességeiket és kreatív gondolkodásukat. Felfedezéseket tesznek, és a tudással ők maguk kísérletezhetnek, ahelyett, hogy mások tapasztalatait olvasnák, vagy hallgatnák: ők maguk felelnek saját tanulásukért. Tehát a tapasztalati tanulás nemcsak kognitív, hanem érzelmi és társas helyzetekben való fejlődéssel is jár. A közösségben megtanulnak bízni és felelősséget vállalni egymásért, elköteleződnek egymás felé, és a felejthetetlen közös élményeken keresztül életre szóló barátságok is kötődnek.

A Regnum célja egy olyan közösség kialakítása, amelyben a ránk bízott gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges, elkötelezett és boldog katolikus felnőttekké válhatnak: legyen bátorságuk életükben Isten akaratának fürkészésére, és készek legyenek igent is mondani rá.

Jelenleg több mint 2.000 gyerek és fiatal tartozik közénk, és ezzel ugyan az ország egyik legnagyobb lelkiségi mozgalma vagyunk, ám mégis fontosnak tartjuk és őrizzük a személyesség értékét.

Irodalom:
Emődi László: A Regnum Marianum története 1900–1970. Bécs, 1989, Magyar Egyházszociológiai Intézet. Kézirat.

Dobszay János: Így vagy sehogy. Fejezetek a Regnum Marianum életéből. Budapest, 1991,Zászlónk Stúdió.
Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből. Budapest, 1996, Corvinus.

 


Regnum Marianum
1071 Budapest, Damjanich u. 50.


Levelezési cím:
Regnum Marianum Ifjúsági Információs Iroda
Cím: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 10.
Tel./fax: 1/266-9697, 20/383-8639

Email: info@regnum.hu

Házfőnök: Monostori László
Irodavezető: Dörnyei Kristóf

Honlap: www.regnum.hu