SANT'EGIDIO (SZENT EGYED) KÖZÖSSÉG

A Szent Egyed Közösség (Comunitá di Sant'Egidio) 1968-ban alakult Rómában. A Szentszék által elismert laikus közösség. Alapeszméje, lelkisége egyszerű; tagjai a mindennapi munka és családi élet mellett segítenek rászoruló, beteg, szenvedő embereket, és együtt imádkoznak, erőt és reménységet merítve Jézus példájából és tanításaiból. A világ különböző pontjain a Szent Egyed közösségek hátrányos helyzetű gyerekeket, otthonaikban magányosan vagy intézetekben élő időseket, fogyatékosokat, hajléktalanokat, cigányokat segítenek, börtönben élő rabokat és AIDS-es betegeket látogatnak. A hajléktalanok és a bevándorlók számára sok városban működtetnek ingyenkonyhát, szociális központot, ahol a rászorulók jogi tanácsadást, egészségügyi ellátást, élelmiszer- és ruhaadományt vehetnek igénybe. A világ szegényeit leginkább sújtó globális problémák (éhezés, háborúk, környezetszennyezés stb.) felszámolása érdekében összefogásra törekszik másvallású emberekkel, közösségekkel is.

 

Magyarországon

Magyarországon jelenleg Budapesten, Pécsett és Győrben működnek Szent Egyed közösségek. Közösségünk tagjai laikusok, akik tanulmányaik és munkájuk mellett arra törekszenek, hogy idejüket, javaikat és lelki erejüket megoszszák a náluk szegényebbekkel. Szociális otthonokban élő időseket és állami gondozott gyerekeket látogatunk rendszeresen. Célunk: minden pillanatban felismerni a szenvedőket, és állandóan késznek lenni arra, hogy válaszoljunk a segítségért, támaszért folyamodók kéréseire. Így szerveztünk gyűjtéseket szegény cigánycsaládok támogatására, és egy afrikai (Bissau–Guinea) kórház újjáépítésére. Néhány évvel ezelőtt közösségünk orvos tagjai megvizsgálták egy baranyai cigány település gyermeklakosságát, és a rászorulókat beutalták pécsi kórházakba. Részt veszünk egy aláírásgyűjtő akcióban is, csatlakozva II. János Pál felhívásához, amelyben a halálos ítéletek végrehajtásának felfüggesztését kérte.

 

Imádság

A Közösség a forrást, az éltető erőt az Evangéliumban keresi. A rendszeres egyéni és közösségi imádság fontos része életünknek. Rómában a Szent Egyed-templomban minden este összegyűlnek a Közösség tagjai, hogy együtt imádkozzanak. A szentírásolvasás, az elmélkedések képezik közös életünk és munkánk alapját. Az imádság életünk középpontja.

Budapesten a Szent Mihály-templomban (Váci u. 47.) tartjuk esti imádságainkat szerdán és pénteken este 18 órakor. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen imádkozik velünk a betegekért, a magukra hagyott gyerekekért és idősekért, a szegényekért, az éhezőkért, a békéért.

 

Magukra hagyott idősek

Az utóbbi években nálunk is egyre többen kerülnek időskorukra intézetbe, méltatlan, sokszor embertelen körülmények közé. Az idősek többsége, akiket ismerünk, egész életében dolgozott, mégsem élheti élete utolsó éveit otthonában, békességben. Az intézetben szomorúak és elveszettek, nem kötnek barátságokat. Örülnek minden látogatónak, nem számít, hogy nem rokon. Sokat beszélgetünk; ők elmondják, mi történt velük az elmúlt napokban, mi mesélünk a „kinti világról”, a napi eseményekről. Gyakran énekelünk, ünnepelünk és imádkozunk együtt. Intézeten kívüli programokat is szervezünk: kirándulunk, színházba vagy koncertekre megyünk, és nyáron egy-egy hetet együtt üdülünk.

 

Hajléktalanok

Egyes becslések szerint egy kisváros lakosságát is elérheti a Budapesten élő hajléktalanok száma. Ők az emberi, sőt, a biológiai lét legalapvetőbb feltételével sem rendelkeznek: nincs fedél a fejük fölött. Olyan, egyébként természetes viszontagságok, mint az időjárás szeszélyei vagy egyszerű éves ritmusa, számukra az állandó életveszély forrásai. Közösségünk tagjai baráti szálakat építenek ki a Belváros utcáin élőkkel. Rendszeresen meglátogatjuk és segítjük őket kisebb-nagyobb problémáik megoldásában.

 

Éhező országok

Az imádság és a szegények iránti szeretet vezette a Közösséget: megismertünk távolabb élő embereket, akiknek életkörülményei embertelenek, nyomorúságosak. Afrikával szemben hatalmas adósságai vannak Európának. Az éhezés, a nyomor, a háborúk sok helyen elkerülhetőek lennének. A béke mindenkinek érdeke, minden embernek joga! Az ember csak békében nőhet fel egészségesen, csak békében élhet boldogan. Európai közösségeink élelmiszer- és gyógyszersegélyekkel támogatnak több afrikai országot is. A Közösséget a szegények, a betegek iránti érzékenység vezette oda, hogy több éven keresztül munkálkodjon a Mozambikban 16 éven át folyó polgárháború lezárulásáért. A harcoló felek 1992-ben a hosszú békéltető tárgyalások és egyeztetések helyszínén, a Sant'Egidio-templom mellett, a Közösség székhelyén aláírták a békét.

Minden közösségünk életében a világ különböző részein alapvető a szegények iránti hűség. A szegények nem csak néhány órás elfoglaltságot jelentenek számunkra. Ők a testvéreink, hűséges társaink.

 


    Magyarországi felelősök:
    Szőke Péter, Klemencz Zsuzsa

    Elérhetőségek:
    Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 28.
    Tel./fax: 1/213-8997
    Mobil: 30/316-7796
    E-mail: clemente@t-online.hu
    Honlap: www.santegidio.org/hu