SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZÖSSÉG

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
(Sík Sándor, 1916)

A Szentjánosbogarak célja kettős; közösségépítés és a keresztény hit átadása. Ezért tartjuk szem előtt kapcsolataink minőségét és lelki programjaink igényességét különböző tevékenységeink során. Ezek során arra is törekszünk, hogy alternatív utakat mutassunk egy olyan világban, melynek gondolkodásmódja és cselekvési formái szűk keretek között mozognak. Sajátossága még közösségünknek, hogy az egymást gazdagító együttlétek szorosan kapcsolódnak a mások felé kinyúló szolgálathoz.

 

A kezdetek

A nyolcvanas évek végén Dunakeszin a két helyi plébánia vonzásában élő fiatal szülők közössége életre hívott egy gyerekklubot, amelynek neve „Szentjánosbogár” lett. A kezdeményezés abból a felismerésből indult, hogy a döntően nem keresztény szemléletű közegben, amilyen az óvoda, az iskola, saját, keresztény lelkületben nevelt gyerekeik átveszik a többség viselkedési mintáit. Az a vágy vezérelte a felnőttek csapatát, hogy a „saját bandában” a gyerekeknek a mindennapi keresztény értékrendet könnyebb legyen megtanulni, és megtapasztalni jótékony hatását az emberi kapcsolatokban. A klub mellett a Közösség kéthetente újságot készített a kis „szentjánosbogarak” számára. Amikor 1990-ben a jezsuita Szív újság főszerkesztője, P Sajgó Szabolcs jezsuita ellátogatott a klub egyik foglalkozására és megismerkedett a Szentjánosbogár újsággal, felajánlotta, hogy beemeli a Szívbe, az onnan régóta hiányzó gyerekrovat gyanánt. Így a vidéki klub és újság országos ismertségre tett szert.

 

A Lelki Napok (táborok)

A rovattal szorgalmasan levelező gyerekek számára a dunakeszi közösség jutalomként három és fél napos tábort szervezett saját településükön 1991-ben. Erre a táborra az egész országból több mint száz gyerek érkezett. Bár a szervezők csak egyszeri rendezvényre gondoltak, a következő év tavaszán a gyerekek már élénken érdeklődtek, mikor és hol lesz a következő tábor. Így hát megszervezték a következőt, ugyancsak Dunakeszin, most már több mint 120 résztvevővel. És a következő évben még egyet. Két évvel később már kevés volt az egy tábor, kettőt kellett szervezni, és már ötnaposat. A következő évben pedig már hármat, és ráadásul még egy ifjúsági tábort, a már gimnazista korba lépő „szentjánosbogarak” számára. Így indult aztán a Szentjánosbogár Lelki Napok, mint állandó, évről évre megismétlődő esemény. Jelenleg 6 helyszínen van gyerek és kamasz, két helyen ifjúsági és egy településen felnőtt nyaranta. Ehhez jön még kínálatként a családosok és a fiatal felnőtt korosztály saját szervezésű tábora.

A gyerek-, kamasz- és ifi Lelki napok során a 10–21 éves korosztályba tartozó gyerekekkel, illetve fiatalokkal kiscsoportokban néhány napra szeretetteljes, bizalomteli közösséget igyekszünk megteremteni, és élményszerűen megízleltetni velük, mit jelenthetnek Jézus szavai: „köztetek van az Isten országa.” Tudatosan szembehelyezkedünk a rossz társadalmi szokásokkal és megrögzöttségekkel, amelyek a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek viszonyát megterhelik, és megnehezítik számukra az igazi testvériség megtapasztalását. Stílusunk láthatóan találkozik a gyerekek és a fiatalok vágyával, mert a legtöbben évről-évre részt vesznek a Lelki Napokon. A hét során kiscsoportokban feldolgozunk egy-egy előre kidolgozott témát – módszerünk központi eleme a játék –, de természetesen nem hiányozhatnak a mindig várt attrakciók: a sportversenyek, az akadályversenyek, kiscsoportos jelenetek (élményképek) készítése és előadása, kirándulás, valamint a tábortűz.
 

 

A vezetők közössége

A Lelki Napokra jelentkezők számának növekedésével egyre több csoportvezetőre volt szükség, akik legnagyobbrészt keresztény egyetemisták köréből verbuválódnak, hozzák egymást, illetve évről évre sokan vannak, akik táborainkból felnőve igényt éreznek arra, hogy vezetőként is a Közösséghez tartozzanak. Számukra 1995 tavasza óta évente előkészítőt – vezetőképzőt – tartunk, amelynek során megismerkednek a gyermek-csoportvezetői magatartással és saját, játékos módszerünkkel, amellyel dolgozunk a gyerekekkel.

A fiatal vezetők országos közösséget alkotnak, évente többször találkoznak a számukra szervezett bálokon, lelkigyakorlatokon, a tanév eleji egynapos „rajzáson”, mely a nyári táborokon részt vett gyerekek találkozója is egyúttal, valamint 1998 óta minden tavasszal rendezett métabajnokságon.

Azonkívül több éve rendszeres meghívásokat kapunk katolikus iskolák osztályaitól, hogy játékos, kiscsoportos módszerrel lelkinapokat tartsunk a gyerekek számára. A vezetők kisebb csoportokban mennek el ezekhez az osztályokhoz két-, háromnapos rekollekciókra.

Fontosak még helyi kisközösségeink, az ún. klubok, melyek év közben működnek, 1-2 vezetővel. Hetente, kéthetente találkoznak, játszanak, beszélgetnek vagy egyéb közösségi programot szerveznek. Budapest és agglomerációja ad otthont a legtöbb klubnak, de szerencsére vidéken is virágoznak (jelenleg: Pakson, Pécsett, Szentendrén, Mosonmagyaróváron, Karancsságon, Mézsán, Lovasberényben, Mocsán és Mezőberényben). Évente 2 alkalommal klubvezető-képzőt is szervezünk, hogy elősegítsük újabb közösségek születését.

 

 

A működés feltételei

A Lelki Napok szervezése többlépcsős és már szinte szeptemberben kezdetét veszi, amikor felállnak a műhelyek, ahol egy-egy szorgos csapat kidolgozza a nyári témákat. 2000 telén egyesületet hoztunk létre, melynek a bíróság megadta a közhasznú státuszt, így közösségünk hivatalos elnevezése: Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület.

A Közösség operatív, szervezői munkáját egy koordinátor, Zólyomi Kata ls egy Klub-koordinátor, Kisdi Benedek látják el. A koordinátorokon kívül a Közösséghez tartozók munkája önkéntes, melyet mindenki nagy lelkesedéssel végez.
 

    Elérhetőségeink:
    Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület
    Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20.
    Tel.: 1/2661336 Mobil: 30/7435860, 30/4310143
    E-mail: szentjanosbogariroda@gmail.com
    Honlap: www.szentjanosbogar.hu