TAIZÉI KÖZÖSSÉG

Áldj meg minket Krisztus, minket és mindazokat, aki-
ket ránk bíztál,
és őrizz meg minket a nyolc boldogság lelkületében;
örömben, egyszerűségben és irgalmasságban.
(Roger testvér imádsága)

Franciaországban, Burgundia déli részén fekszik Taizé, ahol az 1940-ben Roger testvér által alapított nemzetközi, ökumenikus szerzetesközösség él.
    A svájci születésű Roger testvér 25 évesen egyedül telepedett le Franciaországban egy olyan szerzetesközösség alapításának a tervével, amely a kiengesztelődést konkrét, mindennapi valóságként éli meg. Előtte éveken keresztül tuberkulózisban szenvedett, ez alatt a hosszú betegség alatt fogalmazódott meg benne a Közösség alapításának gondolata.
    Amikor a II. világháború elkezdődött, Roger testvér biztos volt abban, hogy segítséget kell nyújtania a nehéz helyzetben levőknek, éppen úgy, ahogy nagymamája tette az I. világháború idején. Taizé kicsi faluja közel volt a Franciaországot kettészelő demarkációs vonalhoz, így megfelelő helynek bizonyult menekültek befogadására. Egy szerény kölcsön segítségével Roger testvér megvásárolt Taizében egy házat, melyben évek óta nem lakott senki. Megkérte egyik nővérét, Geneviève-t, hogy jöjjön és segítsen a menekültek befogadásában. Igen egyszerű körülmények között éltek. Roger testvér a befogadottakkal szembeni tapintatból, akik között zsidók és agnosztikusok is voltak, egyedül imádkozott, és gyakran a közeli erdőbe ment énekelni.

1942 őszén lelepleződtek, és azonnal el kellett hagyniuk Taizét. Roger testvér 1944-ben tért vissza, de már nem egyedül, hanem néhány testvérrel együtt. A háború után árván maradt fiúkat fogadtak be, akikről Geneviève gondoskodott. Vasárnaponként egy közeli tábor német hadifoglyait is vendégül látták.

A Roger testvérhez csatlakozó első szerzetestársak 1949 húsvétján tettek örökfogadalmat. A testvérek egész életükre szóló fogadalommal kötelezik el magukat anyagi és lelki közösségre, nőtlenségre és teljes egyszerűségre. Ma a Közösség mintegy száz testvért számlál, katolikust és különböző protestáns felekezetűt egyaránt, akik több mint 25 különböző országból származnak. A Közösség már puszta létezésével is a kiengesztelődés jele a megosztott keresztények és az egymással szemben álló népek között.

Roger testvér 90 éves korában 2005. augusztus 16-án lépett be az örök életbe. Taizében a Kiengesztelődés Templomában az esti közös ima közben egy zavart elméjű személy megsebesítette, aminek következtében néhány perccel később elhunyt. A Közösség jelenlegi priorja Alois testvér, akit Roger testvér 8 évvel halála előtt jelölt ki a Közösség felelősének.

A mindennapi élet középpontjában Taizében a napi háromszori közös imádság áll. A testvérek maguk részére semmilyen adományt nem fogadnak el, saját munkájukból tartják fenn magukat. Saját örökségükről is lemondanak, azt a Közösség a szegényeknek adja. Közülük néhányan már az 50-es évektől kezdődően a világ legszegényebb részein kis csoportokban, fraternitásokban élnek, hogy a szegénységtől vagy a megosztottságtól szenvedőkkel lehessenek. Amennyire lehet, osztoznak a körülöttük élők életkörülményeiben. Ma is testvérek kis csoportjai élnek Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában.

Az 1950-es évek végétől kezdve sok ezer fiatal keresi fel Taizét, hogy részt vegyen az egyhetes találkozókon, az imádságokon és a kiscsoportos beszélgetéseken. A nyár folyamán hetente több mint 5000 fiatal érkezik egyszerre. Taizéi testvérek fogadják őket, akik életre szóló igennel kötelezték el magukat Krisztus követésére. A dombon Szent András-nővérek és lengyel orsolyita nővérek is részt vállalnak az érkezők fogadásában. A találkozók alatt mindenki naponta háromszor összegyűlik közös imára, és a testvérek bibliai bevezetőket tartanak, amit kiscsoportos beszélgetés követ. A fiatalok segítenek a mindennapi élet gyakorlati feladatainak elvégzésében is. Vannak, akik egy hetet teljes csöndben töltenek el, hogy az Evangélium még mélyebben átjárhassa életüket. Egy Taizében eltöltött hét lehetőséget nyújt arra, hogy ráébredjünk az Istennel, valamint az emberekkel megélt közösség és szolidaritás között fennálló közvetlen kapcsolatra.

A taizéi testvérek gyakran látogatnak és vezetnek – kis és nagy – találkozókat Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában. Mindez része annak a folyamatnak, amit a „Bizalom zarándokútja a földön” névvel illetnek.

Ez a zarándoklat nem gyűjti a fiatalokat a Közösség köré szerveződő mozgalomba, hanem arra hívja a résztvevőket, hogy a béke és a kiengesztelődés követei legyenek városukban, falujukban, helyi egyházközségükben, együtt minden nemzedékkel, a legkisebb gyerekektől az idősekig. Egy-egy találkozón való részvétel után saját környezetükben éljék meg mindazt, amit az Evangéliumból megértettek.

A zarándoklat állomásaiként minden év végén ötnapos Európai Találkozó gyűjt össze sok tízezer fiatalt valamelyik európai nagyvárosban. Magyarországról 1987 óta sok ezer fiatal vett részt minden évben az Európai Ifjúsági Találkozókon, aminek már kétszer Budapest (1991 és 2001) is otthont adott. Az évvégi találkozókra a Katolikus Ifjúsági Mozgalom közös utazásokat szervez. 1962-től kezdve a testvérek és Taizéből küldött fiatalok folyamatosan járták a kelet- és közép-európai országokat, hogy közel legyenek azokhoz, akik országuk határai közé szorultak. A fal mára ledőlt, és az utazás jóval egyszerűbbé vált kelet és nyugat között, ezáltal az ortodox keresztényekkel meglévő, mindig is fontosnak tartott kapcsolat szintén jelentősen kibővült.

Magyarországon a látogatások révén az 1970-es évektől fokozatosan vált ismertté a Taizéi Közösség. A sok kisebb találkozón kívül Budapesten kétszer volt európai találkozó, 1991-ben és 2001-ben. 

Évente sok száz magyar fiatal vesz részt Taizében az egyhetes találkozókon és az európai vagy regionális ifjúsági találkozókon.Magyarországi vonatkozások:

Magyar nyelvű honlap (rendszeres imaórák helyszíneivel és időpontjaival, információkkal a találkozókról, a Taizébe szervezett közös utazásokról): http://www.taize.fr/hu

Email cím: info.hu@taize.fr (magyar nyelvű levelezés: taizehu@gmail.com)

Tudnivalók a találkozókra induló, KIM által szervezett buszokról: http://taize.kim.katolikus.net

Magyar nyelvű kiadványok megtalálhatók a keresztény könyvesboltokban.