ÚJ ÉLET A CSALÁDOKNAK

Családszolgálatunk alapjait Németországból kaptuk, a német mozgalmat elindító Donald Kirkby 1981-ben vezette az első két családhetet Schloß Hurlachban. Azóta a németországi szolgálat hatalmas méretűvé fejlődött, sok területen segítik a családok megerősítését.

Németországi „anyacégünk” áldásos munkájának gyümölcseit két magyar házaspár tapasztalhatta meg 1995 szeptemberében az ausztriai Stadlban. Éreztük Isten hívó szavát, és elindultunk az úton: 1996 márciusában Ménfőcsanakon megvalósult az első Házasszeminárium Magyarországon. Még ebben az évben két másik szeminárium követte, Sopronban és Iszkaszentgyörgyön.
    Rögtön az első szemináriumon kirajzolódott, hogy Istennek tervei vannak velünk, a későbbi munkatársi csapat mintegy fele már akkoriban jelentkezett szolgálatra. Hogyan tovább? Mit akar velünk/köztünk/általunk Isten véghezvinni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ (és keressük újra meg újra azóta is), ezért 1997 májusában összeültünk az ausztriai Gutensteinban, és együtt gondolkodtunk, imádkoztunk az ausztriai családszolgálat vezetőivel.
    Ebben az évben már 5 szemináriumunk volt Magyarországon, és egy közös nyári családos hét. 1997 végén megszületett a német újság magyar változata is, a „TIPPEK Keresztény Családoknak”, mely azóta is megjelenik évi 3–4 alkalommal, 1000 példányban.
    1998-ban tovább növekedett mind a szemináriumok mind a munkatársak száma, ebben az évben 8 rendezvényt tartottunk. Ekkor már láttuk, hogy ehhez a munkához – többek között az adóból leírható adományok szükségessége miatt – szervezeti keretekre is szükségünk lesz, így hosszas előkészületek után 1999-ben jegyezték be az Új Életet a Családoknak Alapítványt mint keresztény családszolgálati civilszervezetet.

Eljutottunk Budapestre, sőt Dél-Magyarországra is, Dusnokra és Domaszékre. Ebben az évben kezdtünk „nagykorúakká” válni: míg eddig mindig külföldi előadók adtak elő tolmács segítségével, most megvalósultak első szemináriumaink, amelyeket magyar munkatársak tartottak magyar nyelven. 2000-ben szolgálatunkkal átléptünk államigazgatási határainkon is: áprilisban Erdélyben, Szatmárnémetiben tartottunk házasoknak szóló hétvégét. A párkapcsolati hétvégék mellett a népszerű apa–fia, illetve az anya–lánya hétvégék is elindultak. 2001-es programunkban már 11 rendezvény szerepelt. A programok számát tekintve eljutottunk határainkhoz: 10–12 kisgyermekes házaspárral „társadalmi munkában” ennél több programot nem tudunk megvalósítani. Ezért is helyeztünk nagyobb hangsúlyt az új munkatársakért való imádságra és a munkatársi találkozók és képzések rendszerességére.

2006-ban 10 házaspár tartozik hozzánk elkötelezett munkatársként, vannak munkatársjelöltjeink és szép számú baráti körünk, akik imáikkal, rendezvényeinkre való toborzással és adományaikkal támogatnak bennünket.

Hálásak vagyunk Istennek mindazért, amit véghezvisz családjainkban és szolgálatunkban. A Mozgalom munkatársaiként valljuk a házastársi és családi kapcsolatok pótolhatatlan értékeit, hisszük, hogy Isten jelen van kapcsolatunkban, és készek vagyunk az Ő tervét megismerni életünkben. Tudjuk, hogy egyetlen emberi kapcsolat sem lehet tökéletes, ezért törekvéseink arra irányulnak, hogy komolyan vegyük a gyógyult kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, megtanuljuk a kríziseket lelki ajándékként felhasználni, a boldogságot az önátadás jutalmaként megtalálni.

Mivel a társadalom részéről a házasság és a család folyamatosan kihívásoknak, sőt támadásoknak van kitéve, legfőbb célkitűzésünk:

 

Szilárd házasságok – egészséges családok – reményteljes gyermekek

Nem vagyunk pszichológusok vagy családterápiás szakemberek. Elkötelezett keresztények vagyunk, akik a Biblia tanítására, saját életünk tapasztalataira és a Mozgalomban felhalmozódott ismeretanyagra támaszkodva szeretnénk bátorítást, világos felismeréseket és gyakorlati tanácsokat adni a résztvevőknek. Nem az igazak öntudatával tanítunk, hiszen magunk is úton vagyunk a gyógyult kapcsolatok felé, miközben tudjuk, hogy házasságunk naponta próbák elé kerül. Törekszünk szavaink és cselekedeteink összhangjára. Vállaljuk erősségeinket, de konfliktusainkat és kríziseinket is. Tanításunkkal a hallgatóság gyakorlati változásaira összpontosítunk felismerések, tanulás és gyógyulás által.
     Tagjai vagyunk Krisztus egyházának, a hit által élünk, szolgálatunk egyedüli értelme az Úr szőlőjében végzett munka, mely nem érinti a felekezeti különbözőségeket. Hétvégeinken szeretnénk segíteni választ találni az alábbi kérdésekre:

Együttjáró párok szeminárium: Vonzalom és választás. Szerelem és szeretet. Kit keresek, ki Ő, akit megismertem? Hogyan ismerhetjük meg egymást mélyebben? Mit várok Tőle és magamtól? Hogyan dönthetjük el, hogy összeillünk-e? Milyen mélységű a kapcsolatunk? Szabad-e, merünk-e messzebbre tekinteni? Érettek vagyunk-e egy komoly döntésre?

Jegyes szeminárium: Szeretnétek egymást jobban megismerni? Fel akartok készülni közös életetekre? Célunk, hogy a szeminárium segítségével helyes és biztos alapokra helyezzétek leendő közös életeteket, elmélyítsétek és szilárddá tegyétek kapcsolatotokat.

Ifjú házas szeminárium: Mély, őszinte a kapcsolatotok, és szeretnétek a házasságotok első évei után tisztázni reményeiteket, elvárásaitokat egymás előtt? Vannak olyan területei a kapcsolatotoknak, ahol egy helyben topogtok? Vagy egyszerűen közös kikapcsolódásra vágytok, sok meghitt beszélgetésre kettesben?

Házasoknak I.: Sokféleképpen őrizhetjük meg házasságunk frissességét, erejét. Az elmélyült beszélgetések, a közös időtöltések, a közös imádság, a megbocsátás, az örömteli szexualitás mind fontos eszköz lehet ebben. Ezeket a területeket vizsgálva előadásainkon, bátorítjuk a résztvevőket, hogy időt, energiát szenteljenek házastársi kapcsolatuk ápolására.

Házasoknak II.: Életre szóló szövetség, küzdelmek és harmónia, nehézségek és az Úrnál megtalált teljesség. Együtt az úton. Keressük meg, miként lehet a megszokások helyett újjászületés, egy újabb egymásra találás!

Anya–lánya szeminárium: Az anya és leánya közötti jó kapcsolat rendkívül fontos a nővé válás szempontjából. Hogyan tudom erre felkészíteni a lányomat? Hogyan maradhatunk jó barátnők? Miként hat az anya példája? Közös imádság, beszélgetés, kreatív tevékenység, játék! Lányok korhatára: 10–16 éves korig

Apa–lánya szeminárium: Gondolt-e már arra, hogy egy egész hétvégét töltsön a lányával? Ez a program lehetőséget ad az együttlétre, beszélgetésre, imádságra anélkül, hogy állandóan az órát kellene nézni. Apa és lánya közti kapcsolat. Közös beszélgetés, Istenre figyelés. Lányok korhatára: 10–16 éves korig

Apa–fia szeminárium: Van-e apja, példaképe a fiamnak? Van-e, akiben megbízhat, akire támaszkodhat? Van-e, akit megszólíthat, ha támaszra, társra van szüksége? Milyen gondolatok foglalkoztatják? Apa és fia közti kapcsolat. Kaland és próbák, játék és beszélgetések. Közös imádság. Töltsön egy hétvégét fiával! Fiúk korhatára: 10–16 éves korig

Férfi hétvége: Miként élhetek hiteles, valódi férfiként, Krisztust követő, felelős családfőként a mai világban? Tudom-e vezetni a rám bízottakat? Milyen vízió él bennem? Együtt gondolkodunk férfi mivoltunk lényegéről, férfihivatásunkról.

 

A szemináriumokról részletes információ és jelentkezési lapok kaphatók az iroda címén:

     Kapcsolattartó: Kemény Szilvia
     Cím: 2870 Kisbér, Deák F. u. 16.
     Tel.: +36-20-256-7641
     E-mail: iroda@csaladszolgalat.hu
     Honlap: www.csaladszolgalat.hu