UNIO APOSTOLICA CLERI

 

A II. világháború előtt az Unio Apostolica Cleri papi közösség általánosan ismert volt. Az egyházmegyés papi lelkületet adó mozgalom központjai a szemináriumok voltak, amelyek fontos feladatuknak tekintették, hogy a szellemi és lelki képzés mellett a növendékeket az egyházmegye papságának közösségi életébe is bevezessék. A háború után ez a szervezet sem működhetett nyilvánosan, azonban voltak olyan atyák, akik ennek szellemét megőrizték és másoknak továbbadták. Az Unio Apostolica Cleri papi közösség hivatalos újraalapítása hazánkban 1995-ben történt. Még ebben az évben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta az országos Direktóriumot, amelyet a Rómában levő nemzetközi vezető is elfogadott.

A Direktórium szerint az Unio Cleri legfontosabb jellemzői a következők:

Célja: A nemzetközi szabályzat szerint: Az „Unio Apostolica Cleri olyan egyházmegyés papokból álló nyitott társulás, amelynek tagjai egymást kölcsönösen segítve arra törekednek, hogy a papi szolgálat által, a Lélek szerinti élet teljességére jussanak” (Szabályzat 1.)

 

A szabályzat néhány fontos előírása a közösség életére vonatkozóan:

 

Legfontosabb események és tervek:

 

Az Unio Cleri lelkisége

Az Unio Cleri statútuma (alapszabálya) kimondja, hogy a szervezet nem kínál különleges lelkiséget. A pap lelkületét az egyházmegyében, a plébánián végzett munkája, a „lelkipásztori szeretet” megélése határozza meg. Ezt a munkát azonban a pap csak úgy tudja elvégezni, ha egészen közeli, személyes kapcsolatban áll meghívójával és küldőjével, Jézus Krisztussal, aki szeretetével, kegyelmével megmutatja az utat, és megadja az erőt, hogy feladatát teljesíteni tudja. A „lelkipásztori szeretet” elmélyítését, megvalósulását segíti továbbá a papok összefogása, kölcsönös segítése. Az Unio Apostolica Cleri ezért kínálja a paptestvéreknek a közös összejöveteleket, az egymásért végzett imákat és a kölcsönös segítségnyújtást, különösen a megfáradt vagy beteg paptestvéreknek. Ősi tapasztalat, hogy a „közös munka mindig eredményesebb, mint az egyéni. A közös munkának mindig nagyobb az ereje, mint az egyéninek. A közös öröm mindig nagyobb, mint az egyéni.” (Rédei József: Előttünk járnak, 121. old.)

Az 1995 őszén tartott nemzetközi közgyűlés legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy a lelkipásztori munkát végző papok lelkiségének legfontosabb jellemzőire rámutasson. Eszerint a lelkipásztor lelkisége nem egy elvont fogalom. A lelkipásztor lelkiségét alapvetően a munkája határozza meg. A pap küldetését egy egyházmegyében teljesíti, konkrét emberek veszik körül. A papnak az a feladata, hogy azokat szolgálja, akiket Isten rábízott. A papnak Jézus szemével kell ránéznie az emberekre, észre kell vennie, ha azok nehézségekkel küzdenek. A lelkipásztori munkát végző pap lelkiségének tehát ötvöznie kell a nehézségekkel küszködő családoknak, az egyedülállók, a szegények, az életszentségben élők és a botladozók értékeit és hiányait, örömeit és gondjait. Szépen fejezi ki ezt a lelkületet fejezi ki Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt levélben: „mindenkinek a mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek. Mindezt az Evangéliumért teszem, hogy részesedjek benne” (1Kor 9,22).

 

Székhelye: Országos Lelkipásztori Intézet
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

országos elnök: Dr. Székely János püspök
2500 Esztergom, Szent István tér 10.

országos titkár: Fülöp Ákos
1225 Budapest, Szabadság u. 2.

országos pénztáros: Brückner Ákos Előd OCist
1118 Budapest, Himfy u. 9.

A szerzetesrendek képviselője: Kovács Albert OCD
1134 Budapest, Huba u. 12.

Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye: Linzenbold József
4244 Újfehértó, Debreceni u. 1.

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye: Dr. Beran Ferenc
1023 Budapest, Bécsi út 32.

Egri Főegyházmegye: Varga József
3300 Eger, Maklári út 91.

Győri Egyházmegye: Marics István
9734 Peresznye, Dózsa u. 23.

Hajdúdorogi Egyházmegye: Dr. Mosolygó Marcell
1171 Budapest, Zrínyi u. 82.

Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye: Pata Jenő Gábor
6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 9-11.

Kaposvári Egyházmegye: Borza Miklós
7563 Somogyszob, Szent Imre u. 6.

Pécsi Egyházmegye: Kajtár Edvárd
7951 Szabadszentkirály, Ady E. u. 38.

Szeged–Csanádi Egyházmegye: Czank Gábor
5661 Újkígyós, Kossuth u. 39.

Székesfehérvári Egyházmegye: Száraz László
8060 Mór, Köztársaság tér 4.

Szombathelyi Egyházmegye: Dr. Gyürki László
9900 Körmend, Nádalja u. 2.

Váci Egyházmegye: Dr. Stella Leontin
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 22.