Vincés Család

A Vincés Család ugyan több ágból áll, de mindegyikük ugyanabból a forrásból merít: Páli Szt. Vince (1581-1660) lelkiségét igyekeznek megvalósítani tagjaik életében, akit pedig az Egyházban a jótékonyság védőszentjeként tiszteljük. Az ágak különböző, önálló struktúrával és vezetőséggel rendelkeznek – külön vezetőik vannak, elöljáróik országos és nemzetközi szinten. Robert P. Maloney atya – aki a Misszióstársaság-Lazaristák generális elöljárója volt 1992 és 2004 között – kezdte használni először a „Vincés Család” kifejezést, ezzel ugyanis kiemelte a különböző ágak közötti együttműködés szükségességét.

Férfiak és nők ezrei élték és élik meg ma is keresztény hitüket ebben a vincés lelkületben és a szegényeket az egyszerűség, alázatosság és szeretet szellemében szolgálják. Közös kincs a megtestesülés lelkisége: Krisztus, aki a szegények személyében jelen van. Az egyes ágak erejüket egyesítve együtt dolgoznak más karitatív szervezetekkel, akiknek céljuk a szegények szolgálata. A Vincés Családban a sokszínűség gazdagságot jelent.

Páli Szt. Vince által alapított ágak:

-         Misszióstársaság-Lazaristák (CM),

-         Szt. Vince Szeretet Leányai Társulata (Irgalmas nővérek, FdlC) – társalapítónője: Marillac Szt. Lujza (1591-1660),

-         Nemzetközi Szeretetegyesület (AIC).

Páli Szt. Vince lelkisége által inspirált, ám később megalakult ágak:

-         Páli Szt. Vince Társaság (SSVP) – B. Ozanam Frigyes (1813-1853) alapította,

-         Csodásérem Társulat (AMM),

-         Máriás Vincés Ifjúság (JMV) – az előző közösséggel együtt alakulása fűződik Labouré Szt. Katalin (1806-1876) által 1830-ban Párizsban átélt látomáshoz, melyben Szűz Mária megkérte, hogy készítsék érmet, melyet később Csodáséremnek neveztek meg,

-         Páli Szt. Vince Szerzetesrend (RSV),

-         Vincés Laikus Misszionáriusok (MISEVI).

Vincés Család egyesít megszentelt életet élő embereket (Misszióstársaság-Lazaristák és Irgalmas nővérek) és világi híveket egyaránt (többi ág).

Jelenleg Magyarországon működő ágak a következők:

-         Misszióstársaság-Lazaristák (CM): Budapesten, Piliscsabán és Szobon,

-         Szt. Vince Szeretet Leányai Társulata (Irgalmas nővérek, FdlC): Budapesten és Tapolcán,

-         Páli Szt. Vince Társaság (SSVP): Miskolcon, Budapesten, Szigetszentmiklóson, Alsózsolcán, Körmenden, Mérken, Szendrőn, Mályiban és Szirmabesenyőn.

Megalakulóban lévők: Csodásérem Társulat (AMM) és Máriás Vincés Ifjúság (JMV).

 

Páli Szt. Vince néhány gondolata:

Szeressük az Istent, testvéreim, szeressük az Istent, de ez a szeretet legyen a kezünk fáradságában és a homlokunk izzadságában.

Nemcsak arra kell figyelnünk, hogy a durvaságot és a türelmetlenséget távol tartsuk magunktól, hanem meg tanulnunk azt is, hogyan szolgálhatjuk a szegényeket minél nagyobb szívélyességgel és szeretettel.

Az ima olyan, mint a levegő az ember számára, mint víz a hal számára. Biztosítja az életet.

Az imádság olyan, mint a víz: termékennyé teszi a lelki életet.

Az imádság a lélek számára az, mint a lélek a testnek. Úgy, ahogy a test a lélek nélkül halott, a lélek is, az ima nélkül meg van fosztva életétől és erejétől.

Az imádkozó ember minden jó tettre képes.

A lelki élet szükséges és küzdeni kell érte. Ha hiányzik, semmi sincs.

Nem lehet sokat várni az olyan embertől, aki nem szeret Istennel lenni.

A tudósnak hallgatnia kell, amikor az imádkozó ember beszél. Az imádkozó ember teljesen másképpen beszél az Istenről, mint egy teológus.

Képzeljük el Jézust, aki hozzánk szól: „Keljetek útra! Mire vártok? Szegény lelkek várnak titeket és lehet, örök üdvösségük prédikációitoktól és katekéziseitektől függ.

Mennyire fontos dolog a jó pap! Mennyi mindent tehet! Milyen megtérések történhetnek általa! (…) A kereszténység jóléte a papoktól függ.

Szolgáljatok Jézus Krisztust, aki jelen van a szegényekben. (…) Ha egy Irgalmas nővér a nap folyamán tízszer meglátogatja betegét, aznap tízszer találja ott az Istent.

A szegények szolgálatában élve, az isteni gondviselés útmutatásait követve és az önmagunkról való folyamatos lemondás gyakorlásával képesek vagyunk Jézus Krisztus követésére.

A szemlélődő élet tökéletesebb az aktív életnél, de nem tökéletesebb annál, melyet mi élünk Isten kegyelméből, melyben jelen van a szemlélődés és a tevékenység egyaránt.

 

Elérhetőségek

Magyarországi Vincés Család:

www.vincescsalad.hu

Vincés Család országos moderátora:

Dr. Lipinski Michal CM

email: famvinhung@gmail.com

Postacím: 2087 Piliscsaba, Pf. 46.

Telefon/fax: +36-26-375-083 m. 2401

Mobil: +36-30-244-1453

 

Misszióstársaság-Lazaristák

www.lazarista.hu, https://www.facebook.com/lazaristak

Postacím: 1118 Budapest, Ménesi út 26.

Telefon: +36-1-466-5853

 

Irgalmas nővérek

Postacím: 1118 Budapest, Ménesi út 27.

 

Páli Szent Vince Társaság

Postacím: Páli Szent Vince Társaság.
Magyarországi Nemzeti Tanács,
3534 Miskolc, Árpád u. 2., Pf. 578.

Telefon/fax (üzenetrögzítő): +36-46-788-896

email: palisztvince@freemail.hu